др Драган Б. Урошевић

 • Избор у звање 2018. Рачунарски факултет, Алгоритми и комплекност
 • Докторат 2004. Математички факултет, Универзитет у Беогрду, Алгоритми и комплексност
 • Магистратура 1994. Математички факултет, Универзитет у Београду, Алгоритми
 • Диплома 1987. Природно-математички факултет, Универзитет у Београду, Рачунарство

Рођен 22. новембра 1964 у Косјерићу. Дипломирао на Природно-Матемтичком Факултету 1987 године. Магистрирао на Математичком Факултету 1994 године. Докторирао на Математичком Факултету 2004. године. Од 1988. до 1990. године радио у Лабораторији за Роботику у Институту Михајло Пупин. Школске 1990/91. радио у Математичкој Гимназији у Београду. Од 1991. до 1993. ради као асистент на Математичком Факултету у Београду. Од 1993. године ради у Математичком Институту САНУ. Основне области истраживања су Комбинаторна оптимизација и Operaциона истраживања. Бави се развојем и имплементацијом хеуристичких метода за решавања сложених проблема из теорије графова и развојем метода за решавање локацијских проблема. Учествује у истраживањима у оквиру пројеката које финансира Министарсто за Науку у Технолошки развој.

 1. M. Mikić, R. Todosijević, D. Urošević, Less is more: General variable neighborhood search for the capacitated modular hub location problem, Computers and Operations Research, 110: 101-115, 2019, ISSN 0305-0548.
 2. J. Brimberg, N. Mladenović, R. Todosijević, D. Urošević, Solving the capacitated clustering problem with variable neighborhood search, Annals of Operations Research, 272(1-2): 289-321, 2019, ISSN 0254-5330.
 3. Z. Amirgaliyeva, N. Mladenović, R. Todosijević, D. Urošević, Solving the maximum min-sum dispersion by alternating formulations of two different problem, European Journal of Operational Research, 260: 444-459, 2017, ISSN 0377-2217.
 4. J. Brimberg, N. Mladenović, R. Todosijević, D. Urošević, Less is more: Solving the Max-Mean diversity problem with variable neighborhood search, Information Sciences, 382–383: 179-200, 2017, ISSN 0020-0255.
 5. R. Todosijević, S. Hanafi, D. Urošević, B. Jarboui, B. Gendron, A general variable neighborhood search for the swap-body vehicle routing problem, Computers and Operations Research, 78: 468-479, 2017, ISSN 0305-0548.
 6. S. Grohmann, D. Urošević, E. Carrizosa, N. Mladenovic, Solving Multifacility Huff Location Models on Networks Using Metaheuristic and Exact Approaches, Computers and Operations Research, 78: 537-546, 2017, ISSN 0305-0548.
 7. N. Mladenović, R. Todosijević, D. Urošević, Less is more: Basic variable neighborhood search for minimum differential dispersion problem, Information Sciences 326: 160-171, 2016, ISSN 0020-0255.
 8. J. Brimberg, N. Mladenović, D. Urošević, Solving the Maximally Diverse Grouping Problem by Skewed General Variable Neighborhood Search, Information Sciences, 295: 650-675, 2015, ISSN 0020-0255.
 9. N. Mladenović, R. Todosijević, D. Urošević, Two level General variable neighborhood search for Attractive traveling salesman problem, Computers and Operations Research, 52: 341-348, 2014, ISSN 0305-0548.
 10. D. Urošević, Y. I. Alghoul, Z. Amirgaliyeva, N. Mladenović, Less Is More: Tabu Search for Bipartite Quadratic Programming Problem, Lecture Notes in Computer Science, 11548: 390-401, 2019, ISSN 0302-9743.

5604-urosevic-b-dragan