др Драгољуб М. Пилиповић

Избор у звање: 2004. Рачунарски факултет УУ, Београд, Информациони системи
Докторат: 2016. Факултет за информационе технологије СПУ, Бијељина, Информатика
Магистарска теза: 2014. Факултет организационих наука БУ, Београд, Информациони системи
Диплома: 2005. Факултет организационих наука БУ, Београд, Информациони системи

Драгољуб М. Пилиповић рођен је 1978. године у Новом Граду. На републичком такмичењу из информатике и рачунарства одржаном на Сокоцу 1997. године је освојио јединствено прво место. Студира Факултет организационих наука, те је смеру Информациони системи године 2005.-те стиче назив дипломираног инжењера организационих наука – информациони системи са положених 42 испита. Постдипломске (магистарске) студије је уписао на истом Факултету организационих наука у Београду. Положио је 9 испита и успешно одбранио магистарску тезу 2014. године, те тиме стекао академски назив магистра техничких наука – подручје организационих наука за информационе системе. Такође је завршио једногодишње мастер студије на Факултету за информационе технологије Слобомир П универзитета 2013. године одбранивши завршни рад. Са стеченим радним искуством и великим залагањем је успео да добије светски признате сертификате фирме Мајкрософт и то: MCSE, MCDBA, MCSD, MCPD, MCIPT. До сада је објавио 28 научних радова. Од 2005.-те године до данас ради као демонстратор, асистент, виши асистент и доцент на СПУ Факултету за информационе технологије у Бијељини и Добоју на предметима Базе података, Оперативни системи, Микропроцесорски системи, Умрежени рачунарски системи, Основе .NET технологије, Internet програмирање у .NET технологији и Напредно ASP.NET програмирање. Школске 2007/08 је био сарадник на Вишој технолошкој школи у Шапцу на предментима Базе података и Рачунарске мреже. Осмислио, развио и одржава информациони систем студентске службе на СПУ. Докторску тезу „Систем за вишевекторско, вишемодално и вишепрофилно е-гласање“ је успешно одбранио 2016.-те године на Слобомир П универзитету и стекао назив доктора наука за информатику. Има објављен универзитетски уџбеник „Основе .NET програмирања у е-банкарству“ из 2018.-те године.

1. Пилиповић Д., Елчић В., Интеграција индустријских сертификата у високошколско образовање на примјеру Мајкрософтових ИТ сертификата, Infoteh-Јахорина (2012)

2. Пилиповић Д., Старчевић Д., Преглед шема за електронско гласање, InfoM часопис број 51-Београд (2014)

3. Пилиповић Д., Зорић А., Видовић Д., Гаврић З., APPEND-ONLY AND WEB-FORUM BASED E-VOTING SYSTEM WITH TIMER AND H.I.P., Unitech-Габрово (2014)

4. Пилиповић Д., Перишић Дј., Видовић Д., Гаврић З., DATA EXCHANGE AND INTEROPERABILITY WITH ELECTRONIC VOTING SYSTEMS, Unitech-Габрово (2014)

5. Пилиповић Д., Мишковић В., Гаврић Ж., Пилиповић М., Превођење са енглеског језика као метод рада у високошколској настави информатике, Infoteh-Јахорина (2015)

6. Гаврић Ж., Мишковић В., Пилиповић Д., Преглед и поређење заштита од аутоматског слања података на веб сајтовима, Infoteh-Јахорина (2015)

7. Пилиповић Д., Однос е-демократије и е-гласања, Мрежа-Ваљево (2015)

8. Пилиповић Д., Мирковић Б., Концепт е-демократије – основа и/или побољшање дигиталног уређења друштва (E-democracy concept – basis and/or enhancement of digital organization of society), Economics часопис Oikos института број 4-Бијељина (2015)

9. Пилиповић Д., Бабић Ђ., A SECURE E-VOTING FOR THE STUDENT PARLIAMENT, FACTA UNIVERSITATIS Series: Electronics and Energetics Vol. 29, No. 2-Нис (2016)

10. Пилиповић Д., Информационо-комуникационе технологије и ћирилица, Наука-Часопис Слобомир П Универзитета број 5 (2016)

6131-dr-dragoljub-pilipovic