dr Dragoljub M. Pilipović

Izbor u zvanje: 2004. Računarski fakultet UU, Beograd, Informacioni sistemi
Doktorat: 2016. Fakultet za informacione tehnologije SPU, Bijeljina, Informatika
Magistarska teza: 2014. Fakultet organizacionih nauka BU, Beograd, Informacioni sistemi
Diploma: 2005. Fakultet organizacionih nauka BU, Beograd, Informacioni sistemi

Dragoljub M. Pilipović rođen je 1978. godine u Novom Gradu. Na republičkom takmičenju iz informatike i računarstva održanom na Sokocu 1997. godine je osvojio jedinstveno prvo mesto. Studira Fakultet organizacionih nauka, te je smeru Informacioni sistemi godine 2005.-te stiče naziv diplomiranog inženjera organizacionih nauka – informacioni sistemi sa položenih 42 ispita. Postdiplomske (magistarske) studije je upisao na istom Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu. Položio je 9 ispita i uspešno odbranio magistarsku tezu 2014. godine, te time stekao akademski naziv magistra tehničkih nauka – područje organizacionih nauka za informacione sisteme. Takođe je završio jednogodišnje master studije na Fakultetu za informacione tehnologije Slobomir P univerziteta 2013. godine odbranivši završni rad. Sa stečenim radnim iskustvom i velikim zalaganjem je uspeo da dobije svetski priznate sertifikate firme Majkrosoft i to: MCSE, MCDBA, MCSD, MCPD, MCIPT. Do sada je objavio 28 naučnih radova. Od 2005.-te godine do danas radi kao demonstrator, asistent, viši asistent i docent na SPU Fakultetu za informacione tehnologije u Bijeljini i Doboju na predmetima Baze podataka, Operativni sistemi, Mikroprocesorski sistemi, Umreženi računarski sistemi, Osnove .NET tehnologije, Internet programiranje u .NET tehnologiji i Napredno ASP.NET programiranje. Školske 2007/08 je bio saradnik na Višoj tehnološkoj školi u Šapcu na predmentima Baze podataka i Računarske mreže. Osmislio, razvio i održava informacioni sistem studentske službe na SPU. Doktorsku tezu „Sistem za viševektorsko, višemodalno i višeprofilno e-glasanje“ je uspešno odbranio 2016.-te godine na Slobomir P univerzitetu i stekao naziv doktora nauka za informatiku. Ima objavljen univerzitetski udžbenik „Osnove .NET programiranja u e-bankarstvu“ iz 2018.-te godine.

1. Pilipović D., Elčić V., Integracija industrijskih sertifikata u visokoškolsko obrazovanje na primjeru Majkrosoftovih IT sertifikata, Infoteh-Jahorina (2012)

2. Pilipović D., Starčević D., Pregled šema za elektronsko glasanje, InfoM časopis broj 51-Beograd (2014)

3. Pilipović D., Zorić A., Vidović D., Gavrić Z., APPEND-ONLY AND WEB-FORUM BASED E-VOTING SYSTEM WITH TIMER AND H.I.P., Unitech-Gabrovo (2014)

4. Pilipović D., Perišić Dj., Vidović D., Gavrić Z., DATA EXCHANGE AND INTEROPERABILITY WITH ELECTRONIC VOTING SYSTEMS, Unitech-Gabrovo (2014)

5. Pilipović D., Mišković V., Gavrić Ž., Pilipović M., Prevođenje sa engleskog jezika kao metod rada u visokoškolskoj nastavi informatike, Infoteh-Jahorina (2015)

6. Gavrić Ž., Mišković V., Pilipović D., Pregled i poređenje zaštita od automatskog slanja podataka na veb sajtovima, Infoteh-Jahorina (2015)

7. Pilipović D., Odnos e-demokratije i e-glasanja, Mreža-Valjevo (2015)

8. Pilipović D., Mirković B., Koncept e-demokratije – osnova i/ili poboljšanje digitalnog uređenja društva (E-democracy concept – basis and/or enhancement of digital organization of society), Economics časopis Oikos instituta broj 4-Bijeljina (2015)

9. Pilipović D., Babić Đ., A SECURE E-VOTING FOR THE STUDENT PARLIAMENT, FACTA UNIVERSITATIS Series: Electronics and Energetics Vol. 29, No. 2-Nis (2016)

10. Pilipović D., Informaciono-komunikacione tehnologije i ćirilica, Nauka-Časopis Slobomir P Univerziteta broj 5 (2016)

6131-dr-dragoljub-pilipovic