dr Ivan D. Elezović

Izbor u zvanje: 2013. Računarski fakultet – Beograd, Dizajn zvuka i dizajn multimedija
Doktorat: 2006. University of Illinois at Urbana-Champaign – Urbana-Champaign, USA, Kompozicija, Muzička tehnologija
Magistarska teza: 2000. McGill University – Montreal, Kompozicija, Muzička tehnologija
Diploma: 1997. University of Manitoba – Winnipeg, Kompozicija, Muzička tehnologija

Ivan Elezović je diplomirao muzičku kompoziciju i elektroakustičnu muziku na Univerzitetu Manitoba, Winnipeg, 1997., a magistrirao na McGill Univerzitetu, Montreal, 2000. godine. Doktorirao je muzičku kompoziciju i elektroakustičnu muziku na Univerzitetu Illinois 2006. godine. Studirao je sa eminentnim svetskim stručnjacima kao što su Michael Matthews, Randolph Peters, Zack Settel, Alcides Lanza, Guy Garnett, Erik Lund i Scott Wyatt.

Neposredno posle dobijanja prestižne Presser nagrade 2001. godine, dr Elezović odlazi u IRCAM (Institut za istraživanje zvuka i elektroakustične muzike) gde radi sa Brian Ferneyhough i Marc-André Dalbavie. Godinu dana kasnije, dr Elezović je primljen na Internacionalni Muzički Institut Darmštat u Nemačkoj gde je bio u klasi Isabel Mundry, Tristan Murail, Robert HP Platz i Valerio Sannicandro.
Umetnički pristup dr Elezovića, brušen i rafiniran u Severnoj Americi, pokazuje ne samo specifičan umetnički pristup već i ostvarivanje inovativnih konceptualnih ciljeva i rešenja. Dr Elezović se ne poistovećuje sa jednim specifičnim stilom; umesto toga, on dopušta upliv različitim idejama koje utiču na pristup i način stvaranja dela. dr Elezović koristi apstraktne ideje koje predstavljaju pravac multimedijalnih istraživanja protkanih u stvaralaštvu u kome veliki broj projekata dolazi kao plod saradnje sa umetnicima širom različitih umetničkih disciplina. Kao posledica takvog pristupa, baza svakog umetničkog dela je vođena najboljom mogućom interpretacijom različitih ideja. Uz njihovo korišćenje, dr Elezović manipuliše i različitim muzičkim parametrima gde krajnji ishodi konceptualnih rešenja postaju neograničeni.

U proteklih 20 godina, dela dr Elezovića se klasifikuju od akustičnih preko elektroakustičnih do multidisciplinarnih projekata u kojima su mnoga od njih izvedena na značajnim festivalima i takmičenjima u Severnoj i Južnoj Americi, Australiji, Evropi i Aziji. Pored brojnih koncerata i prezentacija, dr Elezović je pisao i naručena dela od strane izvodjača sinfonijskih orkestara, solista, i raznih muzičkih sastava. Dr Elezović je pozivan na brojne master klase i seminare na raznim Univerzitetima u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi.

Dr Elezović je predavao muzičku tehnologiju, kompoziciju i teoriju muzike na Univerzitetu Ilinois, Oberlin Konzervatorijumu, Mahidol Univerzitetu, Nova Southeastern Univerzitetu i Palm Beach Atlantic Univerzitetu. Trenutno je vanredni profesor i šef katedre za akustičnu i elektroakustičnu kompoziciju kao i teoriju muzike na Jackson State Univerzitetu. Od 2013. godine je zaposlen na Računarskom fakultetu u Beogradu u oblasti dizajna zvuka.

1. Elezović I.: Research presentation:“Three–Dimensional Sound Phenomenon in Music,”JSU Center for University Scholars 2013
2. Elezović I.: Paper presentation: “Scelsi’s Approach to the Third Dimension in Quattro Pezzi (su una nota sola)” Conservatorio di Musica Santa Cecilia, Rome, Italy, 2011.
3. Elezović I.: Paper presentation:“Scelsi’s Approach to the Third Dimension in Quattro Pezzi (su una nota sola)” EuroMac, VII European Music Analysis Conference, Conservatorio di Musica Santa Cecilia, Rome, Italy, 2011.
4. Elezović I.: Paper presentation:Scelsis Approach to the Third Dimension of Sound Society of Composers (SCI) National Conference, University of South Carolina, Columbia, South Carolina, USA, 2010.
5. Elezović I.: Paper presentation:“Scelsis Approach to the Third Dimension of Sound“ College Music Society 51st National Conference: „A Changing Profession in a Changing World,“ Atlanta, Georgia, USA, 2008.

Umetnički rezultati:

1. Well-Known Routine (delo za dvokanalni audio)
2. Po-La-Ko (delo za violinu i klavir)
Naručeno delo od strane muzičara Simfonijskog Orkestra Misisipija

Radovi na međjunarodnim konferencijama:

1. “Sound/Image 2017” konferencija, Univerzitet Greenwich, London, Engleska
Izvedba dela „Well-Known Routine“ za dvokanalni audio

Umetnička produkcija:

2019 “About Light, About Tenderness”, Seven Authorship Concerts by Pianist Nada Kolundzija

Concert Performance: “One and a Half” for Piano, Toy Piano
Zrenjanin, Serbia; Kragujevac, Serbia; Smederevo, Serbia; Pancevo, Serbia; Kanjiza, Serbia; Novi Sad, Serbia; Belgrade, Serbia

2019 New Music Jackson Festival
Concert Performance: “Continuous Prayer” for Soprano, 2-channel audio
Belhaven University, Jackson, Mississippi

2018 College Music Society 61st National Conference
Concert Performance: “Well Known Routine” for 2-channel audio
Vancouver, British Columbia, Canada

2018 CENMAS-Center for New Music
Paper Presentation: “Perceiving Three-Dimensional Sound Phenomenon”
University of Sheffield, Sheffield, England

2018 College Music Society Conference, Southern Chapter
Paper Presentation: “Perceiving Three-Dimensional Sound Phenomenon”
Concert Performance: “Po-La-Ko” for Violin, Piano
Concert Performance: “Well Known Routine” for 2-channel audio
Albany State University, Albany, Georgia

2018 Ammerman Center for Arts and Technology, 16th Biennial Symposium
Concert Performance: “Well Known Routine” for 2-channel audio
Connecticut College, New London, Connecticut

2018 New Music Jackson Festival
Concert Performance: “Po-La-Ko” for Violin, Piano
Concert Performance: “Fix” for Marimba solo
Millsaps College, Jackson, Mississippi

2017 Sound/Image 2017
Concert Performance: “Well Known Routine” for 2-channel audio
University of Greenwich, London, England

2016 25th International Review of Composers
Concert Performance: “Suspension” for Piano Solo
National Bank of Serbia Hall, Belgrade, Serbia

2016 RAF It Days Seminar
Lecture: “Sonogram: Visual presentation of sound and change of audio spectrum”
Union University, Belgrade, Serbia

2016 Porto International Conference on Musical Gesture as Creative Interface
Lecture: “Scelsi’s Approach to the ‘Third Dimension’ of Sound”
Porto, Portugal

2016 On-Line Electroacoustic Collaborative Composition Research Project
The music pieces realized are analyzed for research purposes and presented to the international scientific community.
Department of Philosophy, Sociology, Pedagogy, and Applied Psychology, University of Padova, Italy

Multimedijska i Elektroakusticna Dela:

2020 Circle Noise for audio-visual media
2018 Continuous Prayer for soprano and two-channel audio
2017 Well-Known Routine for two-channel audio
2014 Between Them for dancer and percussion
2014 Drawing Noise for audio-visual media
2013 The Wind was there… for tárogató (clarinet) and two-channel audio

Akusticna Dela:

2019 One and a Half for Piano, Toy Piano
2017 Po-La-Ko for Violin, Piano
2016 Fix for Marimba solo
2015 Mechanical Theme for Tenor, Piano, two Music Boxes
2015 Momentous for Clarinet, Bassoon, Piano
2012 Little Sketches for Soprano, Flute

5603-elezovic-d-ivan

1 thought on “dr Ivan D. Elezović”

Comments are closed.