др Јелена Д. Јовановић

Избор у звање: Рачунарски факултет универзитета Унион, 2017.

Докторат: Математички факултет универзитета у Београду, научна област алгебра, 2016.

Основне студије: Математички факултет универзитета у Београду, смер рачунарство и информатика, 2001.

Рођена у Нишу, 14/03/1975. Основну школу и Гимназију завршила у Крушевцу. Дипломирала на Математичком факултету у Београду 2001. године, смер рачунарство и информатика. Запослења: дирекција републичког фонда ПИО (2002–2003), програмер апликација, гимназија у Крушевцу (2003–2005), наставник математике и информатике, Телеком Србија, мобилна телефонија (2005–2008), инжењер информационих технологија, Мегатренд универзитет (2008–2017), асистент, доцент.

1.Jovanović, J. “On terms describing omitting unary and affine types”, Filomat 27(1) 183-199 (2013) M21

2.Jovanović, J. “On strong Malcev conditions for congruence meet-semidistributivity in a locally finite variety”, Novi Sad J. Math. 44(2) 207-224 (2014) M51

3.Jovanović, J., Marković, P., McKenzie R., Moore M., “Optimal strong Malcev conditions for congruence meet-semidistributivity in locally finite varieties”, Algebra Universalis 76, 305-325 (2016) M23

4.Jovanović J., Davidović, T., “A New Formulation for Minimum Cost Hybrid Berth Allocation Problem”, XLIII Symposium on Operational Research SYM-OP-IS 2016, Book of proceedings (2016), 349-352.

5.Jovanović, J., Tepavčević. A., “Omega-lattices from skew lattices ”, The Art of Discrete and Applied Mathematics, accepted.

6004-jelena-jovanovic