др Јелена Д. Јовановић

 • Избор у звање 2022. Рачунарски факултет, Математика
 • Докторат 2016. Математички факултет, Универзална алгебра
 • Диплома 2001. Математички факултет, Рачунарство и информатика

Рођена у Нишу, 14/03/1975. Основну школу и Гимназију завршила у Крушевцу. Дипломирала на Математичком факултету у Београду 2001. године, смер рачунарство и информатика. Запослења: дирекција републичког фонда ПИО (2002–2003), програмер апликација, гимназија у Крушевцу (2003–2005), наставник математике и информатике, Телеком Србија, мобилна телефонија (2005–2008), инжењер информационих технологија, Мегатренд универзитет (2008–2017), асистент, доцент.

 1. M. Grulovic, J. Jovanovic, B. Seselja, A. Tepavcevic, Lattice characterization of some classes of groups by series of subgroups, International Journal of Algebra and Computation, 2022.
  doi:10.1142/S0218196723500121
 2. J. Jovanović, B. Šešelja, A. Tepavčević, Lattices with normal elements, Algebra universalis, 83:2 (2022).
 3. J. Jovanović, B. Šešelja, A. Tepavčević, Lattice characterization of finite nilpotent groups, Algebra universalis, 82:40 (2021).
 4. J. Jovanović, A. Tepavčević, “Ω-lattices from skew lattices”, The Art of Discrete and Applied Mathematics, 2 (2) #P2.04 (2019).
 5. 5. J. Jovanović, P. Marković, R. McKenzie M. Moore, “Optimal strong Malcev conditions for congruence meet-semidistributivity in locally finite varieties”, Algebra Universalis 76:305-325, 2016.
 6. J. Jovanović, “On strong Ma’lcev conditions for congruence meet-Semidistributivity in a locally finite variety”, Novi Sad Journal of Mathematics, 44(2):207-224, 2014.
 7. J. Jovanovic, Optimal Mal’cev Conditions for Congruence Meet-Semidistributivity, Algebras & Clones Fest, Prague, Czech Republic, 2014.
 8. J. Jovanovic, On Optimal Mal’cev Conditions for Congruence Meet-Semidistributivity, AAA 88th Workshop on General Algebra, Warsaw, Poland, 2014.
 9. J. Jovanović, “On terms describing omitting unary and affine types”, Filomat, 27(1):183-199, 2013.
 10. J. Jovanovic, Strong Maltsev Conditions Implying Congruence Meet-Semidistributivity, Conference On Universal Algebra and Lattice Theory, Szeged, Hungary, 2012.

6004-jelena-jovanovic