др Марко Н. Младеновић

 • Избор у звање 2021. Рачунарски факултет, Алгоритми и комплексност
 • Докторат 2020. Université Polytechnique Hauts-de-France, Алгоритми и оптимизација
 • Мастер 2015. Универзитет у Београду, Факултет организационих наука, Оптимизација
 • Диплома 2014. Универзитет у Београду, Математички факултет, Нумеричка математика и оптимизација

Марко Младеновић рођен је 1987. године у Београду. Завршио је основне академске студије на Математичком факултету, Универзитета у Београду на смеру Нумеричка математика и оптимизације 2014. године и стекао звање дипломирани математичар. Звање мастер инжењер организационих наука стекао је на Факултету организационих наука у Београду када је одбранио мастер рад под називом „Оптимизација производње електричне енергије у мрежи хидроцентрала“ 2015. године. Докторску дисертацију из операционих истраживања под називом „The dynamic parking allocation problem: theoretical and practical solution methods“ кандидат је одбранио 14. јануара 2020. године на Политехничком Универзитету Ot-d-Frans у Валенсијену, Француска. Од јуна 2020. године добија позицију post-dok на Халифа Универзитету у Абу Дабију, Уједињени Арапски Емирати. Као доцент на Рачунарском фаултету почиње да ради од децембра 2021. године.

 1. M. Mladenović, T. Delot, G. Laporte, C. Wilbaut, A scalable dynamic parking allocation framework, Computers & Operations Research 125, 2021, 105080
 2. S. Charfi, M. Mladenovic, Cybersecurity: An Emerging ICS Challenge, in Handbook of Research on Intrusion Detection Systems, IGI Global, 2020. ISBN: 978-1799822424
 3. M. Mladenović, T. Delot, G. Laporte, C. Wilbaut, The parking allocation problem for connected vehicles, Journal of Heuristics, 26, 2020, 377–399
 4. Li Jiang, Changyong Liang, Junfeng Dong, Wenxing Lu, Marko Mladenovic, A Disruption Recovery Problem with Time Windows Change in the Last Mile Delivery of Online Shopping, Mathematical Problems in Engineering, Hindawi Vol. 2018 | Article ID 2096416.
 5. R.Todosijević, A. Mjirda, M., S. Hanafi, B. Gendron, A general variable neighborhood search variants for the travelling salesman problem with draft limits, Optimization Letters, 11 (6) 2017, 1047-156.
 6. R. Todosijević, M. Mladenović, S. Hanafi, N. Mladenović, I. Crévits, Adaptive general variable neighborhood search heuristics for solving the unit commitment problem, International Journal of
  Electrical Power & Energy Systems, 78, 2016, 873-883.
 7. Aleksandar Djenić, Nina Radojičić, Miroslav Marić, Marko Mladenović, Parallel VNS for Bus Terminal Location Problem, Applied Soft Computing, 42, 2016, 448-458.
 8. Raca Todosijević, Marko Mladenović, Saïd Hanafi, Igor Crévits, VNS based heuristic for solving the Unit Commitment problem, Electronic Notes in Discrete Mathematics, 39, 2012, 153-160.
 9. Marko Mladenovic, Thierry Delot, Gilbert Laporte, Christophe Wilbaut, Dynamic Parking Allocation Problem in urban areas, Proc.29th European Conference on Operational Research, Valencia, Spain, 2018.
 10. Marko Mladenovic, Thierry Delot, Gilbert Laporte, Christophe Wilbaut, Variable Neighbourhood Decent for Parking Allocation Problem, ROADEF 2017, 18ème conférence de la Société Française de Recherche Opérationnelle et d'Aide à la Décision, Metz, France, 22-24. Feb. 2017.

Chapters

 1. Charfi S., Mladenović M. Cybersecurity: An Emerging ICS Challenge. In Gupta B and Srinivasagopalan S. (Eds), Handbook of Research on Intrusion Detection Systems, 2020

Conferences

2012 25th European conference on Operations Research Environmental unit commitment problem with CO2 taxes Vilnius
2012 25th European conference on Operations Research Variable neighborhood search for unit commitment problem Vilnius
2012 EURO mini Conference XXVIII on Variable neighborhood search A new parallel variable neighborhood search for large p-median problem Herceg Novi
2013 XI Balkan Conference on Operational Research Delivery Shop Scheduling Problem Belgrade
2013 5th International Conference on Industrial Engineering and Systems Management General variable neighborhood search for Delivery shop scheduling problem Rabat
2013 ROADEF 2013 VNS based heuristic for solving unit Commitment problem Troyes
2014 3rd international conference on Variable Neighborhood Search The GUI components location problem Djerba
2014 3rd international conference on Variable Neighborhood SearchVariable neighborhood search based heuristic for the periodic single machine mainte nance with setup times Djerba
2015 6th International Conference on Industrial Engineering and Systems Management Adaptive solution for 2D path planning Seville
2016 4th International Conference on Variable Neighborhood Search Time dependent parking lot allocation problem Malaga
2016 4th International Conference on Variable Neighborhood Search Solving the hydro-chain scheduling problem by alternate VNS Malaga
2017 ROADEF 2017 Variable Neighbourhood Decent for Parking Allocation Problem Metz
2018 EURO 2018 Dynamic parking allocation problem in urban areas Valencia
2019 Optimization Days 2019 On-line car parking via 0-1 programming Montreal