dr Mersiha R. Prušević Dulić

Master: 2011. Akademija umetnosti, Novi Sad – slikarstvo

Diploma: 2009. Fakultetu likovnih umetnosti, Državni Univerzitet, Novi Pazar – slikarstvo

Mersiha Prušević Dulić (Novi Pazar, 1987) je diplomirala 2009. godine na Departmanu za umetnost Univerziteta u Novom Pazaru. Master studije je završila 2012. godine na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Doktorirala je 2017. godine na Fakultetu savremenih umetnosti u Beogradu.
Bila je stipendista Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije (2009), kao i stipendista BNV-a (2013. i 2014. godine). Radila je kao stručni saradnik na Učiteljskom fakultetu u Beogradu (Nastavno odeljenje u Novom Pazaru) i kao stručni saradnik Univerziteta u Novom Pazaru (Departman za tehničke nauke, studijski program Arhitektura). Takođe, radila je u Zavodu za kulturu u Novom Pazaru. Od 2013. godine je zaposlena na Računarskom fakultetu ( Departman za Multimedijalni dizajn) u Beogradu kao docent u oblasti crtanja i slikanja.
Priredila je 17 samostalnih i učestvovala na preko 150 grupnih izložbi. Učestvovala je na brojnim festivalima i likovnim kolonijama u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Sloveniji, Italiji, Makedoniji, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Ukrajini, Australiji, Kanadi, Turskoj i Austriji. Članica je ULUS-a, SULU-a i NULUS-a.

5631-prusevic-r-mersiha