др Милан Ф. Видаковић

Избор у звање: Редовни професор од 2014. године на Факултету техничких наука, Нови Сад, ужа научна област Примењене рачунарске науке и информатика
Докторат: 2003. Факултет техничких наука – Нови Сад, Примењене рачунарске науке и информатика
Магистарска теза: 1998. Факултет техничких наука – Нови Сад, Примењене рачунарске науке и информатика
Диплома: 1995. Факултет техничких наука – Нови Сад, Електротехничко и рачунарско инжењерство

Држим наставу на основним студијама на Факултету Техничких наука у Новом Саду, као и у гимназији „Јован Јовановић Змај”. Коаутор сам једне монографије на енглеском језику и једне монографије на српском језику. Научне области којима се бавим су рачунарске науке, ужа научна област агентска технологија. Учесник сам више пројеката од којих издвајам TEMPUS JEP 16114: Web based InterUniversity Library Network.. Аутор сам два призната програмска система: Библиотечки информациони систем BISIS верзија 2 и 3. Обављао сам консултантске послове из рачунарске области. Члан сам ACM (Association for Computing Machinery) од 2004. године.

1. Д. Митровић, М. Ивановић, М. Видаковић, З. Будимац. The Siebog Multiagent Middleware. In Knowledge-Based Systems, DOI: 10.1016/j.knosys.2016.03.017

2. Д. Митровић, М. Ивановић, З. Будимац, М. Видаковић. Radigost: interoperable web-based multi-agent platform. In Journal of systems and software, pp. 167-178, vol. 90, No. 4, DOI 10.1016/j.jss.2013.12.029, 2014, ISSN: 0164-1212

3. Ј. Томић, М. Кушљевић, М. Видаковић,Rajs,Smart SCADA system for urban air pollution monitoring, Measurement, vol. 58, December 2014, pp. 138-146, DOI: 10.1016/j.measurement.2014.08.036, ISSN: 0263-2241

4. Видаковић, М., Милосављевић, Б., „Internationalisation of the BISIS Library Information System“, Proceedings of the 28th International Unicode Conference, Orlando, USA, September 7-9, 2005.

5. Видаковић, М., Сладић, Г., Зарић, М., „Metadata Harvesting Using Agent Technology“, Proceedings of the 8th IASTED International Conference on Software Engineering and Applications (SEA 2004), Cambridge, USA, November 9-11, 2004., pp. 489-493

6. Видаковић М., Сладић Г., Комазец С., „Системи за управљање електронским садржајима и њихова промена у еУправи“, Инфо М:часопис за информационе технологије и мултимедијалне системе, 2006., пп. 36-41, ИССН 1451-4397

7. Бранко Милосављевић, Милан Видаковић, анд Зора Коњовић. Automatic Code Generation for Database-Oriented Web Applications. In James Power and John Waldron, editors, Recent Advances in Java Technology: Theory, Application, Implementation., Trinity College Dublin, 2003., ИСБН: 0-9544145-0-0, пп. 89-97.

8. Видаковић, М., Сладић, Г., Коњовић, З., „Security Management In J2EE Based Intelligent Agent Framework“, Proceedings of the 7th IASTED International Conference on Software Engineering and Applications (SEA 2003), Marina Del Rey, USA, November 3-5, 2003., pp. 128-133.

5605-vidakovic-f-milan