др Милош Д. Јовановић

Дипломирани инжењер електротехнике Електротехнички факултет универзитата у Београду, Србија, 1993.
Магистар електротехничких наука Електротехнички факултет универзитета у Београду, Србија, 2004.
Доктор електротехничких наука Електротехнички факултет универзитета у Београду, Србија, 2012.

Милош Јовановић је рођен 10. априла 1967. године у Мајданпеку. Дипломирао је на електротехничком факултету у Београду на одсеку за микроелектронику. Магистрирао је на електротехничком факултету на смеру за рачунарске системе. Докторирао је такође на електротехничком факултету у Београду под руководством ментора проф. др Вељка Поткоњака 2012. године пред комисијом у саставу проф. др Дејан Поповић редовни професор ЕТФ-а, дописни члан САНУ, проф. др Вељко Поткоњак, редовни професор ЕТФ-а, др Александар Родић, научни саветник Института ”Михајло Пупин”. Од 2013 године је Научни сарадник института ”Михајло Пупин”. Дугогодишњи је сарадник и асистент академика Миомира Вукобратовића.

Научне публикације

Објавио преко 50 научних радова у престижним међународним часописима, међународним конференцијама и домаћим конференцијама. Власник 3 међународна патента. Цитиран 39 пута на основу СКОПУС званичног мерила цитираности. Рецензент у више реномираних научних часописа, члан уређивачког одбора научног часописа Роботицс & Манагемент, Румунија.

Научна област од интереса

ОПШТЕ ОБЛАСТИ: роботика, индустријска електроника, мехатроника.
СПЕЦИЈАЛНЕ ОБЛАСТИ: хуманоидна роботика, биомеханика, интелигентна контрола механичких система, моделирање и управљање кретањем хуманоидних система.