др Младен Ж. Станојевић

Избор у звање: 2014 Електротехнички факултет, Електроника и телекомуникације
Диплома: 1989. Електротехнички факултет – Београд, Рачунарска техника
Магистарска теза: 1994. Електротехнички факултет – Београд, Софтверски системи
Докторат: 1999. Електротехнички факултет – Београд, Софтверски системи

Младен Станојевић је рођен 1. марта 1965. године у Београду. Електротехнички факултет у Београду је уписао 1983. године, а дипломирао 1989. године. Последипломске студије на Електротехничком факултету у Београду је уписао 1989. године, магистрирао 1994. године, а докторирао 1999. године. Од 1989. године ради у Инсититуту Михаило Пупин на развоју експертских система, сложених програмских система за подршку пословном одлучивању и Web апликација коришћењем савремених интернет технологија. Бави се истраживањем у области савремених интернет технологија, Semantic Web-а, обраде природних језика и система за подршку одлучивању. Објавио је више од 100 радова у међународним и домаћим часописима и на међународним и домаћим конференцијама.

1.Mladen Stanojević, Nikola Tomašević, Sanja Vraneš, “NIMFA – Natural language Implicit Meaning Formalization and Abstraction”, Expert Systems With Applications, Vol. 37, No. 12, ISSN: 0957-4174, 2010, pp. 8172-8187, IF = 1.927.

2.Mladen Stanojević, Sanja Vraneš, “Green accounting for greener energy”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 14, No. 9, ISSN: 1364-0321, 2010, pp. 2473-2491, IF = 4.567.

3.Mladen Stanojević, Sanja Vraneš, “Knowledge Representation with SOUL”, Expert Systems With Applications, Vol. 33, No. 1, 2007, pp. 122-134, IF = 1.177.

4.Sanja Vraneš, Mladen Stanojević, “Design knowledge representation in Prolog/Rex”, Engineering Applications of Artificial Intelligence, No. 12, 1999, pp. 221-228.

5.Mladen Stanojević, Dušan Velašević, Sanja Vraneš, “Truth maintenance in blackboard environment”, Expert Systems, Vol. 15, No. 1, 1998, pp. 23-47.

6.Sanja Vraneš, Mladen Stanojević, „Integrating Multiple Paradigms within the Blackboard Framework“, IEEE Transactions on Software Engineering, Vol. 21, No. 3, 1995, pp. 244-262.

7.Mladen Stanojević, Sanja Vraneš, Dušan Velašević, „Using Truth Maintenance Systems – A Tutorial“, IEEE Expert, Vol. 9, No. 6, 1994, pp 46-56.

8.Sanja Vraneš, Mladen Stanojević, „Prolog/Rex – A Way to Extend Prolog for Better Knowledge Representation „, IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, Vol. 6, No. 1, 1994, pp. 22-37.

9.Sanja Vraneš, Mladen Stanojević, Mario Lučin, Violeta Stevanović and Pero Subašić, „A Blackboard Framework on top of Prolog“, International Journal of Expert Systems with Applications, Vol. 7, No. 1, 1994, pp. 109-130.

10.Sanja Vraneš, Mario Lučin, Mladen Stanojević, Violeta Stevanović, Pero Subašić, „Blackboard Metaphor in Tactical Decisionmaking“, North Holland’s European Journal for Operational Research, Volume 61, Number 1-2, August 25, 1992, pp. 86-97.

5629-stanojevic-z-mladen