др Наташа Б. Пржуљ

Избор у звање: 2013. Рачунарски факултет – Београд, Дискретне структуре (ДС)
Докторат: 2005. University of Toronto – Toronto, Рачунарске науке
Магистарска теза: 2000. University of Toronto – Toronto, Рачунарске науке
Диплома: 1997. Simon Fraser University – Vancouver, Рачунарске науке

Редовни професор Рачунарског факултета у Београду. Изабрана је у чланство Academia Europaea – The Academy of Europe, Српске Краљевске Академије и British Computer Society. Професор је Каталонског Института за Истразивање и Напредне Студије (ICREA) у Центру за суперрачунаре у Барселони (Barcelona Supercomputing Center). Добила је три престижна гранта Европског истраживачког савета (European Research Council): ERC Consolidator (2018-2023), ERC PoC (2020-2022) и ERC Starting (2012-2017). Добитник је награде Roger Needham Award 2014. године за истраживачки допринос у рачунарским наукама. Носилац је и престижне награде NSF Career Award. Редовни је професор на University College London од 2016. Радила је као ванредни професор (2012-2016) и доцент (2009 -2012) на Imperial College London и као доцент (2005-2009) на University of California-Irvine. Докторирала је Рачунарске науке на Универзитету у Торонту 2005.

Области истраживања:

• Интеграција молекуларних и клиничких података у прецизној медицини: стратификација пацијента, откривање биомаркера, пренамена употреба лекова, откривање лекова, рекласификација болести
• Анализа података, моделовање, фузија, динамика – примењени на клиничке, молекуларне и биолошке податке
• Алгоритами за откривање молекуларних механизама болести из „omics“ података на системском нивоу
• Молекуларне мреже: еволуција интерактома, динамика, поравнавање, предвиђање функције
• Анализа економских података великих размера, фузија и моделовање динамике економских система
• Рачунарска теорија графова, алгоритми, модели

1.N. Malod-Dognin, J. Petschnigg1, S. F. L. Windels1, J. Povh, H. Hemmingway, R. Ketteler and N. Przulj, “Towards a data-integrated cell,” Nature Communications, 10(1), Article no: 805, 2019. IF2018: 11.878.

2.N. Malod-Dognin and N. Przulj, “Functional geometry of protein interactomes,” Bioinformatics, 35(19): 3727–3734 (2019). IF2018: 4.531.

3.T. Gaudelet, N. Malod-Dognin and N. Przulj, “Higher-order molecular organization as a source of biological function,” Bioinformatics, 34(17): i944-i953 (2018). IF2018: 4.531.

4.N. Malod-Dognin, K. Ban and N. Przulj, “Unified Alignment of Protein-Protein Interaction Networks”, Scientific Reports (Nature), 7: 953, 2017. IF2017: 4.122.

5.Grupa autora i N. Pržulj, “Systematic protein-protein interaction mapping for clinically-relevant human GPCRs,” Molecular Systems Biology, 13:918, 2017. IF2017: 8.500.

6.Grupa autora i N. Przulj, “A global genetic interaction network maps a wiring diagram of cellular function,” Science, 353(6306):1381-1396, 2016 (citiran 117 puta). IF2016: 37.205.

7.N. Przulj and N. Malod-Dognin, “Network analytics in the age of big data,” Science, 353(6295):123-124, 2016. IF2016: 37.205.

8.A. Sarajlic, N. Malod-Dognin, O. Yaveroglu, and N. Przulj, “Graphlet-based Characterization of Directed Networks,” Scientific Reports (Nature) 6, Article number: 35098, 2016. IF2016: 4.259.

9.V. Gligorijevic, N. Malod-Dognin and N. Przulj, “Integrative Methods for Analysing Big Data in Precision Medicine,” Proteomics, 16(5):741-58, 2016. IF2016: 4.041.

10.V. Gligorijevic, N. Malod-Dognin and N. Przulj, “Fuse: Multiple Network Alignment via Data Fusion,” Bioinformatics, 32(8):1195-203, 2016. IF2016: 7.307.

6153-dr-natasa-przulj