др Немања Н. Радосављевић

Докторске студије: 2021.  Рачунарски факултет (РАФ), Београд, Универзитет Унион, смер Рачунарско инжењерство, звање: Доктор наука – електротехника и рачунарство

Мастер студије: 2009. Факулет организационих наука (ФОН), Београдски универзитет, смер Информациони системи и технологије, Електронско пословање

Диплома: 2008. Рачунарски факултет (РАФ), Београд, Универзитет Унион, смер Рачунарске мреже и комуникације

2021 – данас – Доцент на Рачунарском факултету на предметима у вези са развојем web страна, web система,  програмињем web апликација, информационим системима, рачунарским комуникацијама и др.

Као доцент од октобра 2021. године преузима функцију продекана за наставу.

2013 – 2021 – Aсистент на Рачунарском факултету на предметима у вези са развојем web страна, web сисемима,  управљањем пројектима, информационим системима, рачунарским мрежама и др.

2010 – данас – Хонорарни сарадник задужен за спровођење обука заснованих на Microsoft платформи као Microsoft Certified Trainer где је до сада одржао велики број различитих типова обука како за правна, тако и за физичка лица.

2009 – 2013 – Запослен у фирми CET (Computer Equipment & Trade) на позицији: Администрација и пројектовање wеб портала како за потребе матичне фирме, тако и за спољне клијенте. Учествовао самостално или као део тима на више десетина портала који обухватају различите врсте web сервиса, самосталног хостинг решења, унапређење и развој система за праћење корисника, онлине продаје, система за интернет гласање, администрацију база података МС SQL и MySql.

 • N. Radosavljević, P. Prvulović, D. Vujošević and A. Gavrić, „Traffic Analysis of A3 Topology Construction Protocol in Wireless Sensor Networks,“ 2022 21st International Symposium INFOTEH-JAHORINA (INFOTEH), 2022, pp. 1-6, Publisher: IEEE. doi: 10.1109/INFOTEH53737.2022.9751272. (M 63)
 • A. Gavrić, D. Vujošcvić, N. Radosavljević and P. Prvulović, „Real-Time Data Processing Techniques for a Scalable Spatial and Temporal Dimension Reduction,“ 2022 21st International Symposium INFOTEH-JAHORINA (INFOTEH), 2022, pp. 1-6, Publisher: IEEE doi: 10.1109/INFOTEH53737.2022.9751323. (M 63)
 • Petar Prvulović, Nemanja Radosavljević, Đorđe Babić, Analysis of Lightweight Cryptographic Protocols in Precision Agriculture-A Case Study, 15th International Conference on Advanced Technologies, Systems and Services in Telecommunications (TELSIKS), PP: 295-298, Publisher: IEEE, 2021. (M 63)
 •  Nemanja Radosavljević, Milena Popović, Dušan Vujošević, Djordje Babić, “Optimal Selection of Lightweight Cipher Algorithm and Topology Construction Protocol in Wireless Sensor Networks”, Studies in Informatics and Control, ISSN 1220-1766, vol. 30(4), pp. 43-53, 2021. DOI: https://doi.org/10.24846/v30i4y202104, IF: 2020: 1.649 (M 23)
 • Nemanja Radosavljević, Đorđe Babić, „Power Consumption Analysis Model in Wireless Sensor Network for Different Topology Protocols and Lightweight Cryptographic Algorithms“, Journal of Internet Technology, vol. 22, no. 1 , pp. 71-80, Jan. 2021. IF: 2020: 1.005 (M 23)
 • P. Prvulović, N. Radosavljević, D. Vujošević. An Approach to Exposing a Data Science Workflow in Form of a KNIME Model through a RESTFUL Web Service, Infotech, 2020. (M 34)
 • Nemanja Radosavljević, Đorđe Babić, “Overview of security threats, prevention and protection mechanisms in wireless sensor networks, Journal of Mechatronics, Automation and Identification Technology, Vol. 5, No. 2, pp. 1 – 6, 2020. (M 53)
 • Nemanja Radosavljević, Đorđe Babić, Analiza metoda za prepoznavanje teksta na slikama iz prirodnog okruženja upotrebom paketa MATLAB, Časopis za informacione tehnologije i multimedijalne sisteme Info M, vol. 16, broj 63, pp. 32-36, ISSN 1451-4397, 2017. (M 53)
 • Petar Prvulović, Nemanja Radosavljević, Đorđe Babić, Pregled “lakih” blok-šifarskih algoritama zasnovanih na SPN mreži sa aspekta bezbednosti bežičnih senzorskih mreža, 20th International Symposium INFOTEH-JAHORINA, Mart 2021. (M 63)
 • Nemanja Radosavljević, Đorđe Babić, Pregled sigurnosnih pretnji i mehanizama prevencije i zaštite u bežičnim senzorskim mrežama s primenom u preciznoj poljoprivredi, 19th International Symposium INFOTEH-JAHORINA, Mart 2020. (M 63)
 • Nemanja Radosavljević, Đorđe Babić, Analiza metoda za prepoznavanje teksta na slikama iz prirodnog okruženja upotrebom paketa MATLAB, Infotech Aranđelovac, 2017. (M 63)
 • Nemanja Radosavljević, Prenos podataka, bezbednost i energetska efikasnost internet stvari (Internet of things) rešenja zasnovanih na tehnologiji bežičnih senzorskih mreža, doktorska disertacija, april, 2021. (M 70)

5644-radosavljevic-n-nemanja