dr Nemanja N. Radosavljević

Doktorske studije: 2021.  Računarski fakultet (RAF), Beograd, Univerzitet Union, smer Računarsko inženjerstvo, zvanje: Doktor nauka – elektrotehnika i računarstvo

Master studije: 2009. Fakulet organizacionih nauka (FON), Beogradski univerzitet, smer Informacioni sistemi i tehnologije, Elektronsko poslovanje

Diploma: 2008. Računarski fakultet (RAF), Beograd, Univerzitet Union, smer Računarske mreže i komunikacije

2021 – danas – Docent na Računarskom fakultetu na predmetima u vezi sa razvojem web strana, web sistema,  programinjem web aplikacija, informacionim sistemima, računarskim komunikacijama i dr.

Kao docent od oktobra 2021. godine preuzima funkciju prodekana za nastavu.

2013 – 2021 – Asistent na Računarskom fakultetu na predmetima u vezi sa razvojem web strana, web sisemima,  upravljanjem projektima, informacionim sistemima, računarskim mrežama i dr.

2010 – danas – Honorarni saradnik zadužen za sprovođenje obuka zasnovanih na Microsoft platformi kao Microsoft Certified Trainer gde je do sada održao veliki broj različitih tipova obuka kako za pravna, tako i za fizička lica.

2009 – 2013 – Zaposlen u firmi CET (Computer Equipment & Trade) na poziciji: Administracija i projektovanje web portala kako za potrebe matične firme, tako i za spoljne klijente. Učestvovao samostalno ili kao deo tima na više desetina portala koji obuhvataju različite vrste web servisa, samostalnog hosting rešenja, unapređenje i razvoj sistema za praćenje korisnika, online prodaje, sistema za internet glasanje, administraciju baza podataka MS SQL i MySql.

 • N. Radosavljević, P. Prvulović, D. Vujošević and A. Gavrić, „Traffic Analysis of A3 Topology Construction Protocol in Wireless Sensor Networks,“ 2022 21st International Symposium INFOTEH-JAHORINA (INFOTEH), 2022, pp. 1-6, Publisher: IEEE. doi: 10.1109/INFOTEH53737.2022.9751272. (M 63)
 • A. Gavrić, D. Vujošcvić, N. Radosavljević and P. Prvulović, „Real-Time Data Processing Techniques for a Scalable Spatial and Temporal Dimension Reduction,“ 2022 21st International Symposium INFOTEH-JAHORINA (INFOTEH), 2022, pp. 1-6, Publisher: IEEE doi: 10.1109/INFOTEH53737.2022.9751323. (M 63)
 • Petar Prvulović, Nemanja Radosavljević, Đorđe Babić, Analysis of Lightweight Cryptographic Protocols in Precision Agriculture-A Case Study, 15th International Conference on Advanced Technologies, Systems and Services in Telecommunications (TELSIKS), PP: 295-298, Publisher: IEEE, 2021. (M 63)
 •  Nemanja Radosavljević, Milena Popović, Dušan Vujošević, Djordje Babić, “Optimal Selection of Lightweight Cipher Algorithm and Topology Construction Protocol in Wireless Sensor Networks”, Studies in Informatics and Control, ISSN 1220-1766, vol. 30(4), pp. 43-53, 2021. DOI: https://doi.org/10.24846/v30i4y202104, IF: 2020: 1.649 (M 23)
 • Nemanja Radosavljević, Đorđe Babić, „Power Consumption Analysis Model in Wireless Sensor Network for Different Topology Protocols and Lightweight Cryptographic Algorithms“, Journal of Internet Technology, vol. 22, no. 1 , pp. 71-80, Jan. 2021. IF: 2020: 1.005 (M 23)
 • P. Prvulović, N. Radosavljević, D. Vujošević. An Approach to Exposing a Data Science Workflow in Form of a KNIME Model through a RESTFUL Web Service, Infotech, 2020. (M 34)
 • Nemanja Radosavljević, Đorđe Babić, “Overview of security threats, prevention and protection mechanisms in wireless sensor networks, Journal of Mechatronics, Automation and Identification Technology, Vol. 5, No. 2, pp. 1 – 6, 2020. (M 53)
 • Nemanja Radosavljević, Đorđe Babić, Analiza metoda za prepoznavanje teksta na slikama iz prirodnog okruženja upotrebom paketa MATLAB, Časopis za informacione tehnologije i multimedijalne sisteme Info M, vol. 16, broj 63, pp. 32-36, ISSN 1451-4397, 2017. (M 53)
 • Petar Prvulović, Nemanja Radosavljević, Đorđe Babić, Pregled “lakih” blok-šifarskih algoritama zasnovanih na SPN mreži sa aspekta bezbednosti bežičnih senzorskih mreža, 20th International Symposium INFOTEH-JAHORINA, Mart 2021. (M 63)
 • Nemanja Radosavljević, Đorđe Babić, Pregled sigurnosnih pretnji i mehanizama prevencije i zaštite u bežičnim senzorskim mrežama s primenom u preciznoj poljoprivredi, 19th International Symposium INFOTEH-JAHORINA, Mart 2020. (M 63)
 • Nemanja Radosavljević, Đorđe Babić, Analiza metoda za prepoznavanje teksta na slikama iz prirodnog okruženja upotrebom paketa MATLAB, Infotech Aranđelovac, 2017. (M 63)
 • Nemanja Radosavljević, Prenos podataka, bezbednost i energetska efikasnost internet stvari (Internet of things) rešenja zasnovanih na tehnologiji bežičnih senzorskih mreža, doktorska disertacija, april, 2021. (M 70)

5644-radosavljevic-n-nemanja