др Петар Д. Бојовић

Докторат: 2019 Факултет техничких наука, Нови Сад, Рачунарска техника и рачунарске комуникације
Мастер: 2008 Рачунарски факултет, Београд, Рачунарске мреже
Диплома: 2007 Рачунарски факултет, Београд, Рачунарске мреже и комуникације

Петар Бојовић рођен је 1. новембра 1984. године у Београду. Своје интересовање за рачунарство и програмирање је исказао још у току основне школе. Завршио је средњу електро-техничку школу “Раде Кончар” у Београду на смеру Рачунарство. Основне студије је завршио на Рачунарском факултету у Београду 2007. године са просечном оценом 9.24 на смеру Рачунарске мреже и комуникације. Дипломски рад се односио на примену smart картица у процесу безбедног логовања на Windows системе. Мастер студије је завршио на истом факултету 2008. године са просечном оценом 9.6 на смеру Рачунарске мреже. Мастер дипломски рад је везан за развој VoIP система базираних на Asterisk платфомри. Докторске студије је започео на Електро-техничком факултету у Београду где је положио све предмете са студијског програма Рачунарска техника и информатика. У току истраживачког рада, проучавао је најчешће грешке у пракси код конфигурисања Internet DNS сервиса. Производ тог истраживања је значајно побољшање безбедности и стабилности DNSa националног домена и академске мреже. Своје истраживање наставља на Факултету техничких наука у Новом Саду на смеру Рачунарска техника и рачунарске комуникације. Паралелно је радио на истраживањима у области примене Софтверски дефинисаних мрежа и на пројекту у области безбедности тј. заштити од DDoS напада. Почетком 2019. године, одбранио је докторску дисертацију са темом Непрекидност сесија IP сервиса код хетерогених мобилних мрежа применом софтверски дефинисаних мрежа. Поседује стручне сертификате: CCNA, CCNP, MTCNA, MTCRE.

1. P. D. Bojović, I. Bašičević, S. Očovaj, M. Popović, “A practical approach to detection of distributed denial-of-service attacks using a hybrid detection method”, Computers & Electrical Engineering. 73. 84-96. Januar 2019, DOI 10.1016/j.compeleceng.2018.11.004.

2. P. D. Bojović, Ž. Bojović, D. Bajić, V. Šenk, “IP Session continuity in heterogeneous mobile networks using Software Defined Networking”, Journal of Communications and Networks 19(6):563-568, December 2017. DOI 10.1109/JCN.2017.000096

3. Ž. Bojović, P. D. Bojović, J. Šuh, „The implementation of Software Defined Networking in enterprise networks“, The ITP Journal, Март 2018

4. Ž. Bojović, V. Šenk, D. Dobrimirov, P. Bojović, „Intervendor working of voip networks“, The ITP Journal, ISSN 1477-4739, Volume 5, Part 3, 2011

5. Bojović D. P., Bojovic Z., Šuh J., Gavrić N., “Design of SDN manageable switch”, BalcanCom 2019, June 2019

6. Gain S., Bojović P., “Monitoring, analyzing and cleaning DNS configuration errors”, across European NRENs, TERENA Networking Conference 2013, Maastricht, Netherlands, June 2013

7. Bojović P., “Primena elektronskih ličnih karata u Web okruženju”, Međunarodni naučno-stručni skup INFORMACIONA BEZBEDNOST 2012, Društvo za Informacionu bezbednost Srbije, Beograd, Srbija, 3 Juli 2012, ISBN 978-86-89251-00-5

8. P. Bojović, Ž. Bojović, V. Šenk, Method of providing seamless communication in heterogenous mobile networks; Postupak obezbeđivanja neprekidne komunikacione sesije u heterogenim mobilnim mrežama, Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije, patent pod brojem П-2016/0585, Glasnik intelektualne svojine, br. 1/2018, 31.1.2018, str.19⎯20

9. P. Bojović, Mikrotik dinamicki Quality of Service, Mikrotik User Meeting 2016, October 2016.

6062-m-sc-petar-d-bojovic