др Драган М. Машуловић

Образовање:

 • 1993 Професор математике, Природно-математички факултет, Универзитет Нови Сад (УНС)
 • 1996 Магистар математике, Природно-математички факултет, Универзитет Нови Сад (УНС)
 • 1999 Доктор математичких наука, Природно-математички факултет, Универзитет Нови Сад (УНС)
 • 2001-2 Последокторске студије, теоријска информатика; Технички универзитет, Дрезден, Немачка

Каријера/ Радно искуство:

 • 1994 – 2000 Асистент; Природно-математички факултет УНС
 • 2000 – 2005 Доцент, Департман за математику и информатику, Природно-математички факултет УНС
 • 2005 – дец 2009 Ванредни професор, Департман за мат и инф, Природно-математички факултет УНС
 • дец 2009 – данас Редовни професор, Департман за мат и инф, Природно-математички факултет УНС

Академска гостовања:

 • окт-дец 1998. Докторске студије, Технички универзитет Дрезден, Немачка (ДААД} стипендија)
 • март-јун 1999. Докторске студије, Јоханес Кеплер универзитет Линц, Аустрија (ОЕАД} стипендија)
 • јул 1999. Докторске студије, Технички универзитет Дрезден, Немачка
 • 2001/2. последокторске студије, Технички универзитет Дрезден, Немачка (15 месеци; ДФГ 334)
 • зимски сем 2005/2006 гостујући професор за дискретну математику, Јоханес Кеплер универзитет Линц, Аустрија
 • зимски сем 2010/2011 гостујући професор за дискретну математику, Јоханес Кеплер универзитет Линц, Аустрија
 • март 2013 Хауздроф институт, Бон, Немачка, academic visitor
 • нов 2015 БАНФ, Канада, academic visitor
 • нов 2018 БАНФ, Канада, academic visitor

Наставна литература (на српском језику):

 1. Д. Машуловић. Аналитичка геометрија за информатичаре. Природно-математички факултет, Департман за математику и информатику 2019. ИСБН 978-86-7031-475-7
 2. Д. Машуловић, M.Pech, Збирка задатака из комбинаторике. Природно-математички факултет, Департман за математику и информатику 2015. ISBN 978-86-7031-367-5
 3. Д. Машуловић, Дискретна математика за информатичаре 1. Природно-математички факултет, Департман за математику и информатику 2014. ISBN 978-86-7031-375-0
 4. Д. Машуловић, Одабране теме дискретне математике. Природно-математички факултет, Департман за математику и информатику 2007. ИСБН 978-86-7031-129-9
 5. И. Бошњак, Д. Машуловић, В. Петровић, Р. Тошић. Збирка задатака из теорије графова. Природно-математицки факултет, Департман за математику и информатику 2006. ИСБН 86-7031-060-0

Поље истраживања: Ремзијева теорија, теорија категорија, дискретна математика

Публикације: преко 60 рецензираних научних радова

Стручни рецензент: Аустријска фондација за науку (FWF), Национално Акредитационо тело (Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Република Србија), као и за 12 научних часописа.

Текући истраживачки грантови

ИДЕЈЕ – СМАРТ пројект, руководилац: Милош Курилић, ПМФ Нови Сад 01/01/2022 – 31/12/2024, улога на пројекту: истраживач
ОН144017
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Пројекат: Нумеричка линеарна алгебра и дискретне структуре“ руководилац: Љиљана Цветковић, улога на пројекту: истраживач; 01/01/2011 – 31/12/2026
Erasmus+ project “Mathematics of the Future: Understanding and Application of Mathematics with the help of Technology”
(Cooperation for innovation and the exchange of good practices, Strategic Partnerships for higher education) Ref. No.: 2020-1-RS01-KA203-065388