dr Dragan M. Mašulović

Obrazovanje:

 • Izbor u zvanje 2009. Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Diskretna matematika
 •  Doktorat 1999. Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Diskretna matematika
 •  Magistratura 1996. Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Diskretna matematika
 •  Diploma 1993. Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Matematika

Karijera/ Radno iskustvo:

 • 1994 – 2000 Asistent; Prirodno-matematički fakultet UNS
 • 2000 – 2005 Docent, Departman za matematiku i informatiku, Prirodno-matematički fakultet UNS
 • 2005 – dec 2009 Vanredni profesor, Departman za mat i inf, Prirodno-matematički fakultet UNS
 • dec 2009 – danas Redovni profesor, Departman za mat i inf, Prirodno-matematički fakultet UNS
 1. D. Mašulović, Ramsey Spectra of Countable Chains, Order (2022). DOI:10.1007/s11083-022-09608-4
 2. D. Mašulović, Ramsey degrees: Big v. small, European Journal of Combinatorics, 95(3):103323, 2021.
 3. D. Mašulović, The Kechris–Pestov–Todorčević Correspondence from the Point of View of Category Theory, Applied Categorical Structures, 29(1):141-169, 2021.
 4. D. Mašulović, B. Šobot, Countable ordinals and big Ramsey degrees, Combinatorica, 41(3):425–446, 2021.
 5. D. Mašulović, Finite big Ramsey degrees in universal structures, Journal of Combinatorial Theory, Series A, 170:105137, 2020.
 6. D. Mašulović, On dual Ramsey theorems for relational structures, Czechoslovak Mathematical Journal, 70(2):553-585, 2020.
 7. N. Draganić, D. Mašulović A Ramsey Theorem for Multiposets, European Journal of Combinatorics, 81:142-149, 2019.
 8. D. Mašulović, B. Pantić, A dual Ramsey theorem for finite ordered oriented graphs, Mathematica Slovaca, 69(4):729-738, 2019.
 9. D. Mašulović, The Ramsey and the ordering property for classes of lattices and semilattices, Order, 36(3):487-500, 2019.
 10. D. Mašulović, Canonizing structural Ramsey theorems, Discrete Mathematics, 342(3):747-759, 2019.

 

Akademska gostovanja:

 • okt-dec 1998. Doktorske studije, Tehnički univerzitet Drezden, Nemačka (DAAD} stipendija)
 • mart-jun 1999. Doktorske studije, Johanes Kepler univerzitet Linc, Austrija (OEAD} stipendija)
 • jul 1999. Doktorske studije, Tehnički univerzitet Drezden, Nemačka
 • 2001/2. posledoktorske studije, Tehnički univerzitet Drezden, Nemačka (15 meseci; DFG 334)
 • zimski sem 2005/2006 gostujući profesor za diskretnu matematiku, Johanes Kepler univerzitet Linc, Austrija
 • zimski sem 2010/2011 gostujući profesor za diskretnu matematiku, Johanes Kepler univerzitet Linc, Austrija
 • mart 2013 Hauzdrof institut, Bon, Nemačka, academic visitor
 • nov 2015 BANF, Kanada, academic visitor
 • nov 2018 BANF, Kanada, academic visitor

Nastavna literatura (na srpskom jeziku):

 1. D. Mašulović. Analitička geometrija za informatičare. Prirodno-matematički fakultet, Departman za matematiku i informatiku 2019. ISBN 978-86-7031-475-7
 2. D. Mašulović, M.Pech, Zbirka zadataka iz kombinatorike. Prirodno-matematički fakultet, Departman za matematiku i informatiku 2015. ISBN 978-86-7031-367-5
 3. D. Mašulović, Diskretna matematika za informatičare 1. Prirodno-matematički fakultet, Departman za matematiku i informatiku 2014. ISBN 978-86-7031-375-0
 4. D. Mašulović, Odabrane teme diskretne matematike. Prirodno-matematički fakultet, Departman za matematiku i informatiku 2007. ISBN 978-86-7031-129-9
 5. I. Bošnjak, D. Mašulović, V. Petrović, R. Tošić. Zbirka zadataka iz teorije grafova. Prirodno-matematicki fakultet, Departman za matematiku i informatiku 2006. ISBN 86-7031-060-0

Polje istraživanja: Remzijeva teorija, teorija kategorija, diskretna matematika

Publikacije: preko 60 recenziranih naučnih radova

Stručni recenzent: Austrijska fondacija za nauku (FWF), Nacionalno Akreditaciono telo (Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Republika Srbija), kao i za 12 naučnih časopisa.

Tekući istraživački grantovi

IDEJE – SMART projekt, rukovodilac: Miloš Kurilić, PMF Novi Sad 01/01/2022 – 31/12/2024, uloga na projektu: istraživač
ON144017
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Projekat: Numerička linearna algebra i diskretne strukture“ rukovodilac: Ljiljana Cvetković, uloga na projektu: istraživač; 01/01/2011 – 31/12/2026
Erasmus+ project “Mathematics of the Future: Understanding and Application of Mathematics with the help of Technology”
(Cooperation for innovation and the exchange of good practices, Strategic Partnerships for higher education) Ref. No.: 2020-1-RS01-KA203-065388