dr Dragan M. Mašulović

Obrazovanje:

 • 1993 Profesor matematike, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet Novi Sad (UNS)
 • 1996 Magistar matematike, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet Novi Sad (UNS)
 • 1999 Doktor matematičkih nauka, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet Novi Sad (UNS)
 • 2001-2 Posledoktorske studije, teorijska informatika; Tehnički univerzitet, Drezden, Nemačka

Karijera/ Radno iskustvo:

 • 1994 – 2000 Asistent; Prirodno-matematički fakultet UNS
 • 2000 – 2005 Docent, Departman za matematiku i informatiku, Prirodno-matematički fakultet UNS
 • 2005 – dec 2009 Vanredni profesor, Departman za mat i inf, Prirodno-matematički fakultet UNS
 • dec 2009 – danas Redovni profesor, Departman za mat i inf, Prirodno-matematički fakultet UNS

Akademska gostovanja:

 • okt-dec 1998. Doktorske studije, Tehnički univerzitet Drezden, Nemačka (DAAD} stipendija)
 • mart-jun 1999. Doktorske studije, Johanes Kepler univerzitet Linc, Austrija (OEAD} stipendija)
 • jul 1999. Doktorske studije, Tehnički univerzitet Drezden, Nemačka
 • 2001/2. posledoktorske studije, Tehnički univerzitet Drezden, Nemačka (15 meseci; DFG 334)
 • zimski sem 2005/2006 gostujući profesor za diskretnu matematiku, Johanes Kepler univerzitet Linc, Austrija
 • zimski sem 2010/2011 gostujući profesor za diskretnu matematiku, Johanes Kepler univerzitet Linc, Austrija
 • mart 2013 Hauzdrof institut, Bon, Nemačka, academic visitor
 • nov 2015 BANF, Kanada, academic visitor
 • nov 2018 BANF, Kanada, academic visitor

Nastavna literatura (na srpskom jeziku):

 1. D. Mašulović. Analitička geometrija za informatičare. Prirodno-matematički fakultet, Departman za matematiku i informatiku 2019. ISBN 978-86-7031-475-7
 2. D. Mašulović, M.Pech, Zbirka zadataka iz kombinatorike. Prirodno-matematički fakultet, Departman za matematiku i informatiku 2015. ISBN 978-86-7031-367-5
 3. D. Mašulović, Diskretna matematika za informatičare 1. Prirodno-matematički fakultet, Departman za matematiku i informatiku 2014. ISBN 978-86-7031-375-0
 4. D. Mašulović, Odabrane teme diskretne matematike. Prirodno-matematički fakultet, Departman za matematiku i informatiku 2007. ISBN 978-86-7031-129-9
 5. I. Bošnjak, D. Mašulović, V. Petrović, R. Tošić. Zbirka zadataka iz teorije grafova. Prirodno-matematicki fakultet, Departman za matematiku i informatiku 2006. ISBN 86-7031-060-0

Polje istraživanja: Remzijeva teorija, teorija kategorija, diskretna matematika

Publikacije: preko 60 recenziranih naučnih radova

Stručni recenzent: Austrijska fondacija za nauku (FWF), Nacionalno Akreditaciono telo (Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Republika Srbija), kao i za 12 naučnih časopisa.

Tekući istraživački grantovi

IDEJE – SMART projekt, rukovodilac: Miloš Kurilić, PMF Novi Sad 01/01/2022 – 31/12/2024, uloga na projektu: istraživač
ON144017
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Projekat: Numerička linearna algebra i diskretne strukture“ rukovodilac: Ljiljana Cvetković, uloga na projektu: istraživač; 01/01/2011 – 31/12/2026
Erasmus+ project “Mathematics of the Future: Understanding and Application of Mathematics with the help of Technology”
(Cooperation for innovation and the exchange of good practices, Strategic Partnerships for higher education) Ref. No.: 2020-1-RS01-KA203-065388