M. Sc. Aleksandar M. Stančić

Master: 2014. Računarski Fakultet Beograd, Inteligentni Sistemi
Diploma: 2012. Računarski Fakultet Beograd, Računarske Nauke

Rođen u Doboju, 22.04.1989. godine. Diplomirao na Računarskom fakultetu 2012. godine kao stipendista na smeru računarske nauke. Master studije završio na Računarskom fakultetu 2014. godine na smeru Inteligentni Sistemi. Trenutno je doktorant na Računarskom fakultetu, na smeru Računarske nauke. Od 2014. godine radi kao asistent na Računarskom fakultetu na predmetima vezanim za proceduralno i objektno-orijentisano programiranje, Linux administraciju i računarsku grafiku.

5761-m-sc-aleksandar-stancic