M. Sc. Aleksandar S. Damjanović

Izbor u zvanje: 2020 Računarski fakultet – Beograd
Master teza: 2020. Ekonomski fakultet – Beograd, International Master In Quantitative Finance (IMQF)
Diploma: 2019. Ekonomski fakultet – Beograd, Statistika, informatika i kvantitativne finansije

Rođen je u Prištini 1996. godine. Nakon egzodusa sa Kosova, osnovnu školu započinje u Aleksincu, a završava u Beogradu kao vukovac, nakon čega upisuje i završava Prvu ekonomsku školu, takođe kao vukovac. Osnovne studije završio je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na smeru Statistika informatika i kvantitativne finansije (podmodul Statistika) sa prosekom 9.90. Na istom fakultetu završava i master akademske studije u okviru  programa International Master In Quantitative Finance kao prvi i najbolji u klasi. Na Ekonomskom fakultetu izvodio je nastavu kao demonstrator na više predmeta u periodu 2019-2020. Bavi se statistikom i programiranjem i njihovom primenom u finansijama i ekonomiji. Trenutno radi kao asistent na Računarskom fakultetu i pohađa doktorske studije na Ekonomskom fakultetu. Tokom studiranja i školovanja učestvovao je na više takmičenja, a dobitnik je i više nagrada i stipendija.

6283-m-sc-aleksandar-s-damjanovic