М. Сц. Давид М. Петровић

Вуковац у Крушевачкој гимназији.

2009 – 2016. Завршене основне и мастер студије на Математичком факултету у Београду на смеру Примењена математика.
Наслов мастер рада – „Криве константне геодезијске кривине Поенкареовe горње полуравни“.

2016 – 2018. Две године био запослен као асистент на Високој школи електротехнике и рачунарства, на групи математичких предмета „Инжењерска математика“, „Виша математика“, „Дискретна математика“и „Вероватноћа и статистика“.

2020. Један семестар радио као асистент на Тјуменском државном универзитету. Предавао општи курс математике за студенте друштвених усмерења. Предавао на енглеском језику.
Прошао једногодишњи, припремни курс руског језика.

У два наврата био студент докторских студија: на Математичком факултету у Београду, и у Тјуменском државном универзитету у Русији.

Напредан ниво коришћења енглеског и руског језика.