M. Sc. David M. Petrović

Vukovac u Kruševačkoj gimnaziji.

2009 – 2016. Završene osnovne i master studije na Matematičkom fakultetu u Beogradu na smeru Primenjena matematika.
Naslov master rada – „Krive konstantne geodezijske krivine Poenkareove gornje poluravni“.

2016 – 2018. Dve godine bio zaposlen kao asistent na Visokoj školi elektrotehnike i računarstva, na grupi matematičkih predmeta „Inženjerska matematika“, „Viša matematika“, „Diskretna matematika“i „Verovatnoća i statistika“.

2020. Jedan semestar radio kao asistent na Tjumenskom državnom univerzitetu. Predavao opšti kurs matematike za studente društvenih usmerenja. Predavao na engleskom jeziku.
Prošao jednogodišnji, pripremni kurs ruskog jezika.

U dva navrata bio student doktorskih studija: na Matematičkom fakultetu u Beogradu, i u Tjumenskom državnom univerzitetu u Rusiji.

Napredan nivo korišćenja engleskog i ruskog jezika.