M. Sc. Igor Đ. Ciganović

Rođen u Dubrovniku 8.6.1985. Završava gimnaziju Uroš Predić u Pančevu 2004. godine kada upisuje Elektrothnički fakultet u Beogradu gde završava dve godine na smeru Fizička elektronika. Nakon višegodišnje pauze 2013. nastavlja studije na Računarskom fakultetu, gde 2016. završava osnovne, a 2017. master studije na odseku Računarske nauke. 2017. godine upisuje doktorske studije na Računarskom fakultetu na odseku Računarsko inženjerstvo.

6041-igor-ciganovic