М. Сц. Марија Г. Јеротијевић

  • 2013. Дипломирала математику на Природно-математичком факултету у Крагујевцу, смер теоријска математика
  • 2015. Мастер на Природно-математичком факултету у Крагујевцу, смер теоријска математика – математичко програмирање

Марија Јеротијевић рођена је 29. новембра 1990. године у Краљеву. Основну школу завршила је 2005. године у Краљеву, где је такође завршила и Гимназију, природно-математички смер, 2009. године. На Природно-математичком факултету у Крагујевцу завршила је основне академске студије математике 2013. године, смер теоријска математика. Мастер академске студије, смер теоријска математика – математичко програмирање, завршила је 2015. године на истом факултету. Тренутно је студент докторских академских студија Природно-математичког факултета у Крагујевцу, област теорија графова и оптимизација.

5825-m-sc-marija-jerotijevic