M. Sc. Marija G. Jerotijević

  • 2013. Diplomirala matematiku na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu, smer teorijska matematika
  • 2015. Master na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu, smer teorijska matematika – matematičko programiranje

Marija Jerotijević rođena je 29. novembra 1990. godine u Kraljevu. Osnovnu školu završila je 2005. godine u Kraljevu, gde je takođe završila i Gimnaziju, prirodno-matematički smer, 2009. godine. Na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu završila je osnovne akademske studije matematike 2013. godine, smer teorijska matematika. Master akademske studije, smer teorijska matematika – matematičko programiranje, završila je 2015. godine na istom fakultetu. Trenutno je student doktorskih akademskih studija Prirodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu, oblast teorija grafova i optimizacija.

5825-m-sc-marija-jerotijevic