М. Сц. Милан Г. Томић

Диплома: 2013. Рачунарски факултет – дипломирани информатичар

Мастер: 2016. Рачунарски факултет – мастер информатичар

Милан Томић је рођен 01.09.1990. у Параћину. Завршио је основну школу „Стеван Јаковљевић“ у Параћину и „Прву крагујевачку гимназију“ у Крагујевцу – одељење обдарених ученика математичке гимназије. Дипломирао 2013. године са звањем Дипломирани информатичар на Рачунарском факултету универзитета „Унион“ у Београду. Мастер студије завршио на Рачунарском факултету 2016. године., на смеру Интелигентни системи. Исте године уписао докторске студије на Рачунарском факултету.

Ради као асистент у настави на Рачунарском факултету, на предметима Теорија алгоритама, аутомата и језика, Генетски алгоритми, Скрипт језици, Интелигентни системи, Објектно-оријентисано програмирање и Увод у програмирање.

1. Шалетић, Д. З., М. Томић, О оптимизирању неуралних мрежа коришћењем генетских алгоритама, Зборник радова конференције о рачунарским наукама и информационим технологијама YUINFO 2013, Копаоник, 3-6 март 2013., ISBN 978-86-85525-11-7, стр. 588-594, (www.e-drustvo.org/proceedings/YuInfo2013/html/pdf/740.pdf)
2. Шалетић, Д. З., М. Томић, Један систем меког рачунарства – неурална мрежа обучавана генетским алгоритмом, Зборник радова 16. DQM међународне конференције управљање квалитетом и поузданошћу, ICDQM-2013, Београд, Србија 27-28. јун 2013. Уредник: академик проф. Др Љубиша Папић, Орг. Истраживачки центар за управљање квалитетом и поузданошћу, Пријевор, ISBN 978-86-86355-14-0 COBISS.SR.ID 199082764, пп.47-55
3. Ивановић А., Томић М., Вујошевић Д., Using the MapReduce to improve query-response in a survey platform, ICDSST 2015 Proceedings – The 1st International Conference on Decision Support Systems Technologies, An EWG-DSS Conference, Theme: Big Data Analytics for Decision-Making (B. Delibašić, F. Dargam, P. Zaraté , J.E. Hernández, S. Liu, R. Ribeiro, I. Linden, J. Papathanasiou (editors)), ISBN 978-86-7680-313-2, 2015

5642-tomic-g-milan