М. Сц. Миљана М. Јовановић

Миљана Јовановић рођена је 8. фебруара 1995. године у Јагодини, где је и завршила основну школу. Завршила је Математичку гимназију у Београду као носилац Вукове дипломе. Електротехнички факултет у Београду уписала је 2014. године, а дипломирала је 2018. године на одсеку Сигнали и системи, са темом дипломског рада „Управљање лабораторијским моделом серијског еластичног актуатора‟. На истом факултету уписала је и матер студије.

Током основних студија посебно је била заинтересована за области роботике и управљање процесима. Била је ангажована као демонстратор на катедрама за Сигнале и системе и Општу електротехнику. Стручну праксу обавила је на Електротехничком факултету у лабораторији за роботику.

6000-miljana-jovanovic