Маркo Матовић

Марко Матовић рођен је 2.7.1997. године у Крагујевцу. Похађао је Прву крагујевачку гимназију у одељењу за математички надарене. Уписао је Рачунарски факултет 2016. године, где је дипломирао 2023. године са просечном оценом 8.78, са дипломским радом из области генетских алгоритама. Уписао је мастер академске студије на Рачунарском факултету, студијски програм Рачунарске науке 2023. године.