Marko Matović

Marko Matović rođen je 2.7.1997. godine u Kragujevcu. Pohađao je Prvu kragujevačku gimnaziju u odeljenju za matematički nadarene. Upisao je Računarski fakultet 2016. godine, gde je diplomirao 2023. godine sa prosečnom ocenom 8.78, sa diplomskim radom iz oblasti genetskih algoritama. Upisao je master akademske studije na Računarskom fakultetu, studijski program Računarske nauke 2023. godine.