Младен Јовановић

Младен Јовановић је рођен 04.04.2000. године у Београду. На основне академске студије, студијски програм Рачунарске науке, уписао се школске 2019/2020. године на Рачунарском факултету у Београду.

Студије је завршио 2023. године са просечном оценом 9,36. Дипломски рад је радио из области Генетских алгоритама.

Године 2023. уписао је мастер академске студије на Рачунарском факултету, студијски програм Рачунарске науке.