др Владислав С. Радак

Рођен је у Београду где је завршио Основну школу „Вук Караџић“, Математичку гимназију, а потом и Математички факултет, смер статистика, актуарска и финансијска математика. Мастер рад „Динамички модел сигнализирања и његова примена у високом образовању“ одбранио је 2013. године. Осим тога завршио је и нижу музичку школу „Др Војислав Вучковић“, одсек за хармонику, други инструмент му је био клавир.