O fakultetu

Nakon petnaestogodišnjeg iskustva, velikog broja polaznika, sertifikovanih IT profesionalaca, firma CET – Computer Equipment and Trade odlučila je da ponudi i visoko obrazovanje u oblasti računarstva, osnivanjem Računarskog fakulteta.

Na osnovu rešenja 612-00-1/03-01 izdatog 19.6.2003. godine, od strane Republičkog Saveta za razvoj univerzitetskog obrazovanja, CET je ovlašćen da osnuje Računarski fakultet. Računarski fakultet Univerziteta Union upisan je u sudski registar Trgovinskog suda u Beogradu 10.7.2003. godine, registarski uložak broj 5-741-00. Ministarstvo prosvete i sporta izdalo je Rešenje kojim se utvrđuje da Računarski fakultet Univerziteta Union u Beogradu ispunjava kadrovske, prostorne i tehničke uslove za početak rada i obavljanje prve godine osnovnih studija – broj: 022-05-00204/2003-04, od 19.11.2003. godine.

Ministarstvo prosvete i sporta Republike Srbije dalo je saglasnost na Plan i program osnovnih studija na Računarskom fakultetu Univerziteta Union, koje traju četiri godine, dana 24.2.2004. godine pod brojem 612-00-00113/2002-04. Ministarstvo prosvete i sporta izdalo je Rešenje kojim se utvrđuje da Računarski fakultet u Beogradu ispunjava kadrovske, prostorne i tehničke uslove za početak rada i obavljanje druge, treće i četvrte godine osnovnih studija – broj: 119-05-00152/2004-04, od 29.9.2004. godine.

Ministarstvo prosvete i sporta Republike Srbije dalo je saglasnost na Plan i program magistarskih studija na Računarskom fakultetu, dana 12.9.2005. godine pod brojem 612-00-219/2005-04 za smerove: Računarske nauke, Računarsko inženjerstvo, Softversko inženjerstvo, Informacioni sistemi.

Na osnovu Pravilnika o vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji informatičkog smera („Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik“, br. 4/2006 i 2/2008.) diplomirani studenti Računarskog fakulteta Univerziteta Union mogu izvoditi nastavu i druge oblike obrazovno-vaspitnog rada u gimnazijama informatičkog smera.

Odlukom Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta (IV ciklus) Nacionalog saveta za visoko obrazovanje, Računarski fakultet, Univerzitet Union, uspešno je završio 2009. proces prve akreditacije. Računarski fakultet je prema rešenju br. 612-00-1424/2008-04 akreditovan kao ustanova i akreditovano je sedam studijskih programa u dva polja – prirodno-matematičko i tehničko-tehnološko polje. Ministarstvo prosvete Republike Srbije je 2011. godine Računarskom fakultetu izdalo dozvolu za rad broj 612-00-00956/2010-04.

Računarski fakultet je uspešno reakreditovan odlukom Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, donetom 20.03.2015. godine. Prema uverenju br. 612-00-02672/2013-04 akreditovano je jedanaest studijskih programa u tri polja: prirodno-matematičkom, tehničko-tehnološkom i umetničkom polju.

Računarski fakultet je uspešno reakreditovan odlukom Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, donetom 20.07.2021. godine. Prema uverenju br. 660-01-00014/60 akreditovano je trinaest studijskih programa u tri polja: prirodno-matematičkom, tehničko-tehnološkom i umetničkom polju.

Misija

Znanje, obrazovanje i inovacije za svet koji se menja

Kao centar znanja, posvećeni smo stvaranju, širenju i očuvanju znanja kao i njegovoj primeni za opštu dobrobit našeg društva. Studentima obezbeđujemo obrazovanje koje je kombinacija rigoroznog akademskog pristupa i uzbudljivog istraživanja zasnovanog na intelektualnim izazovima koje stvaraju visoke tehnologije. Pratimo svetske trendove, ali i pomeramo granice u svim oblastima računarstva.

Vizija

Liderstvo u oblasti visokih tehnologija

Jedinstvo obrazovanja i istraživanja u oblasti visokih tehnologija koje utiče na pozitivne promene u društvu. Interdisciplinarsnost koja obuhvata naučne, tehnološke, humanističke i kreativne delatnosti, uz razbijanje stereotipa i birokratskih ograničenja.

Ciljevi

  • Stvaranje slobodoumnih, kritičkih, preduzetnih i kreativnih pojedinaca koji svojim radom doprinose napretku društva.
  • Podsticanje poštovanja, prihvatanja različitosti, međusobne tolerancije i poštovanja ljudskih prava i osnovnih sloboda.
  • Sprovođenje visokih etičkih načela koja su sastavni deo studijskih programa i načina studija.
  • Uspostavljanje studijskih programa koji su prilagođeni najnovijim svetskim dostignućima u nauci i obrazovnom procesu.
  • Obezbeđivanje svih neophodnih resursa za realizaciju obrazovne i naučno-istraživačke delatnosti.
  • Saradnja sa privrednim i društvenim organizacijama u cilju rešavanja tehničkih problema i podsticanja razvoja.
  • Neprestano praćenje i unapređivanje kvaliteta nastavnog procesa, usavršavanje nastavnika i saradnika, obezbeđivanje uslova za izvođenje studijskih programa, efikasna unutrašnja organizacija i aktivna saradnja sa okruženjem.
  • Organizovanje programa kontinuiranog obrazovanja.
  • Održivo i stabilno finansiranje koje garantuje akademsku slobodu, ekonomsku i političku nezavisnost.

1444-o-fakultetu