O osnivaču

Popunjavajući dugogodišnju prazninu klasičnog obrazovanja u domenu računarstva kod nas, firma CET (Computer Equipment and Trade) je osnovala prvo Računarski fakultet, a zatim i prvu privatnu Računarsku gimnaziju u Srbiji.

Firma CET je osnovana 1990. godine, a bavi se obukom za rad na računarima, izdavaštvom i prodajom domaće kompjuterske literature. Danas je firma organizovana u dva različita odeljenja: CET izdavaštvo i CET školski centar.

CET Škola računara je lider u neformalnom informatičkom obrazovanju, iza koje je više od 30 godina uspešnog rada i preko 49.500 zadovoljnih polaznika, a u ponudi je preko 70 obuka kako za početnike tako i za profesionalce.

Naši profesionalni treneri će vas naučiti veštinama rada na računaru u osnovnim programima i pripremiti za polaganje međunarodno priznatih IT sertifikata. Obuku drži izuzetno motivisan i visoko kvalifikovan trenerski kadar, sa velikim profesionalnim iskustvom, ali i radom sa ljudima.

Još jedna od prednosti CET Škole računara je rad u malim grupama, koje čine do 10 polaznika. To omogućava posvećenost pojedincu i njegovim potrebama, čime se polaznici uspešno pripremaju za samostalni rad i polaganje međunarodnih sertifikata.

Nastava se izvodi na vrhunskoj opremi i najnovijim verzijama softverskih paketa. Obuke se stalno inoviraju i prilagođavaju novim verzijama programa, koju prati i adekvatna računarska literatura.

CET je lider na našem tržištu kada je u pitanju izdavaštvo stručne kompjuterske literature. Do sada smo izdali preko 400 naslova računarskih bestselera. Takođe smo  autorizovani prevodioci za izdavačke kuće: Microsoft Press, Wrox, Addison-Wesley, Hayden, SAMS, NRP, QUE, M&T, Sybex i mnoge druge svetske izdavače.

1445-o-osnivacu