Одбране дипломских радова

У четвртак и петак, 27. и 28. децембра 2008. биће брањено пет дипломских радова. Поред најављених, дипломски ће бранити студенти:

четвртак:

– Иван Приморац (23/03) – учионица 3, 15:00 ч.

Скуп протокола веб сервиса WС

петак:

Севић Тамара (90/04) – учионица 1, 15:00 ч.

Имплементација решења за QоS у MPLS бацкбоне мрежи националног телекома

Костић Иван (02/03) – учионица 1, 16:00 ч.
Реализација 3Play мреже у metro ethernet окружењу
Дурмиш Коран (100/05) – учионица 1, 16:45 ч.

L3/L2 граница у кампус мрежи

Милиновић Горан (26/03) – учионица 1, 17:15 ч.
VPN архитектура- поређење MPLS L3VPN и IPSec архитектуре

871-odbrane-diplomskih-radova