Master rad – Aleksandar Cvetković

Na Računarskom fakultetu održana je odbrana master rada, student Aleksandar Cvetković je odbranio rad na temu „Primena novih softverskih tehnologija za realizaciju kontrolnih sistema“. U komisiji su bili profesori Stevan Milinković i Dušan Tošić.

„Sistemi za upravljanje su veoma složeni što se može videti iz opisa PLC uređaja, SCADA servera, arhivskog servera, HMI aplikacije i veb aplikacije. Za razvoj ovih aplikacija koristili smo različite softverske tehnologije. Iako su C/C++ i Java najkorišteniji programski jezici za razvoj aplikacija u realnom vremenu, sve je češća pojava korišćenja u ove svrhe i drugih jezika kao što su Python ili JavaScript. U ovom radu je opisana primena Netbeans i JavaFX platforme za razvoj editora slika i za optimizaciju HMI aplikacije, kao i primena ZeroMQ i Protocol Buffers biblioteka za unapređenje komunikacije između SCADA aplikacija.“ – zaključuje Aleksandar u svom radu.

3515-master-rad-aleksandar-cvetkovic