Дипломирао Милош Биљановић

Студент РАФ-а Милош Биљановић завршио је основне академске студије са дипломским радом на тему Реализација надзорно управљачког софтверског система за Android платформу за примену код MobiSun уређаја. Рад је бранио испред ментора др Милоша Јовановића и др Ђорђа Бабића, члана комисије.

„У овом раду, представљена је потпуно функционална GUI апликација за управљање и надзор MobiSun уређаја. У изради апликације коришћен је програмски језик Java. Током израде саме апликације, један од већих изазова био је да се код лепо организује, тако да се омогући једноставан наставак развоја апликације, као и једноставне измене постојећих функционалности. Други велики изазов био је да се апликација прилагоди технички не обученим лицима, и да се омогући њено једноставно коришћење, без претходног учења. Ово је урађено кроз једноставан, конзистентан и интуитиван GUI. Апликација, иако потпуно функционална, представља добру базу за даљи развој и додавање нових функционалности, чиме ће се корисницима омогућити што једноставније и пријатније управљање MobiSun уређајем.“ – закључује Милош у свом раду.

3883-diplomirao-milos-biljanovic