Diplomirao Miloš Biljanović

Student RAF-a Miloš Biljanović završio je osnovne akademske studije sa diplomskim radom na temu Realizacija nadzorno upravljačkog softverskog sistema za Android platformu za primenu kod MobiSun uređaja. Rad je branio ispred mentora dr Miloša Jovanovića i dr Đorđa Babića, člana komisije.

„U ovom radu, predstavljena je potpuno funkcionalna GUI aplikacija za upravljanje i nadzor MobiSun uređaja. U izradi aplikacije korišćen je programski jezik Java. Tokom izrade same aplikacije, jedan od većih izazova bio je da se kod lepo organizuje, tako da se omogući jednostavan nastavak razvoja aplikacije, kao i jednostavne izmene postojećih funkcionalnosti. Drugi veliki izazov bio je da se aplikacija prilagodi tehnički ne obučenim licima, i da se omogući njeno jednostavno korišćenje, bez prethodnog učenja. Ovo je urađeno kroz jednostavan, konzistentan i intuitivan GUI. Aplikacija, iako potpuno funkcionalna, predstavlja dobru bazu za dalji razvoj i dodavanje novih funkcionalnosti, čime će se korisnicima omogućiti što jednostavnije i prijatnije upravljanje MobiSun uređajem.“ – zaključuje Miloš u svom radu.

3883-diplomirao-milos-biljanovic