Odbrana master rada – Darko Brdareski

U petak, 24. novembra u 16.30 časova održaće se odbrana master rada studenta Darka Brdareskog na temu Proceduralno generisanje naselja i gradova. Odbrana je javna i održaće se u učionici RAF 1.

4652-odbrana-master-rada-darko-brdareski