Studentkinja Računarskog fakulteta odbranila je diplomski rad na temu „Java naspram Kotlin u razvoju mobilnih aplikacija“

Studentkinja Računarskog fakulteta Nataša Andžić je 21. novembra 2019. godine odbranila diplomski rad na temu „Java naspram Kotlin u razvojumobilnih aplikacija“, pred komisijom koju su činili: mentor dr Bojana Dimić Surla i dr Selena Vukotić.
Kotlin je u maju 2019. godine na Google I/O konferenciji proglašen zvaničnim programskim jezikom za razvoj mobilnih aplikacija, time zamenjujući Javu, koja je prethodnih 10 godina bila primarni izbor. U zvaničnoj objavi je navedeno da će mnogi novi features biti prvo dostupni u Kotlinu, kao i , ako se započne novi projekat, da se piše u Kotlinu, jer kod pisan u Kotlin-u znači manje koda za pisanje, a samim tim i manje koda za kucanje, testiranje i održavanje. Od maja Google forsira korišćenje ovog jezika time što podstiče organizaciju konferencija na globalnom nivou u saradnji sa JetBrains pod nazivom Kotlin/Everywhere.
Cilj ovog rada je da se napravi poređenje u korišćenju programskih jezika Java i Kotlin za razvoj Android mobilnih aplikacija, i opiše način funkcionisanja i razvoja aplikacija u oba slučaja. Akcenat će biti na opisivanju razlika između Javinih glavnih elemenata za razvoj aplikacija, i paralelnih rešenja u Kotlin-u. 
Aplikacija koja će biti korišćena kao primer je već objavljena na Google Play Store u decembru 2018. godine, i preuzeta je 16000  puta, od čega je 6500 aktivnih korisnika. U pitanju je audio aplikacija koja reprodukuje zvukove u vidu izreka iz filmova Arnolda Švarcenegera.
Slike sa odbrane pogledajte u galeriji.

5585-diplomirala-natasa-andzic