Студент Реља Вукајловић одбранио је дипломски рад на тему „Технике интерливинга у заштитном кодовању за канале са пакетима грешака“

Студент Рачунарског факултета Реља Вукајловић је 10. новембра 2020. године одбранио дипломски рад на тему „Технике интерливинга у заштитном кодовању за канале са пакетима грешака“ пред комисијом коју су чинили: ментор др Десимир Вучић и члан др Селена Вукотић.
„Реални канали су често нестационарни и у нима се јављају усамљене грешке у дужим временским интервалима, а повремено се појављују и пакети грешака. Технике интерливинга, у комбинацији са кодовима који откривају и исправљају појединачне грешке, омогућују да ефикасно заштити информација у каналима са пакетима грешака. Интерливер пермутује позиције у секвенци симбола распоређујући их у различит временски редослед. На тај начин се постиже основни циљ интерливера да „рandомизује“ секвенцу података. Интерливери претварају облике дугих секвенци сукцесивних грешака у више случајних облика грешака, дистрибуирајући тако грешке на више кодних речи. У дипломском раду су описана четири најпознатија типа интерливера и то: блок интерливер, „случајни“ (рandом) интерливер, конволуциони интерливер и линеарни интерливер. Описује се и примена техника интерливинга код турбо кодова.“ – наведено је у уводу.
„У првом делу дипломског рада бавили смо се техникама интеливинга и њиховим применама, приказан је општи принцип рада интерливера, детаљно су описане четири врсте интерливинга и кроз примере објашњени начини функионисања сваког од њих. Улога интерливнинга је да омогући кодовима за исправљање грешака да правилно обављају своју функцију. Интерливинг се бави пакетима грешака (под пакетом грешака се подразумева низ од 2 или више узастопна бита који су погрешни), које на различите начине раставља и дели у кодове са појединачном грешком коју кодови за исправљање грешака могу успешно да детектују и отклоне. 
Други део рада бави се појмом турбо кодова и улогом интерливера у њима. Описан је положај интерливера и његов утицај на перформансе турбо кодова, њихова широка примена у свету (и ван њега), од мобилних апликација до сателитских система. Turbo кодови су и даље област интензивног проучавања и унапређивања.“ – закључио је Реља.
Фотографије са одбране налазе се у галерији.

6040-student-relja-vukajlovic-odbranio-je-diplomski-rad-na-temu-tehnike-interlivinga-u-zastitnom-kodovanju-za-kanale-sa-paketima-gresaka