Студент Стефан Антић одбранио је свој дипломски рад на тему „Генерисање SQL упита употребом графичког интерфејса“

Студент Рачунарског факултета Стефан Антић је 14. септембра 2020. године одбранио дипломски рад на тему Генерисање SQL упита употребом графичког интерфејса пред комисијом коју су чинили: ментор др Милан Видаковић и члан др Бојана Димић Сурла.
„Релациона база података је једна од типова база података која омогућава складиштење међусобно повезаних података, приступ подацима, као и њихову модификацију. Релационе базе података се заснивају на релационом моделу, интуитивном начину представљања података у табелама. Сваки ред у табели је запис са јединственим кључем, док су колоне типови који представљају поље за податак, олакшавајући да се оствари конекција између табела путем тих података. Прва четири места најкоришћенијих база података припадају базама са релационим моделом, као што су MySql, Microsoft SQL Server и PostgreSQL. Из овога произилазе два проблема: познавање SQL синтаксе и разлике у дијалектима произвођача.“ – наведено је у апстракту.

„Апликација омогућава повезивање на неки извор података, анализу базе података тог извора, као и креирање упита над подацима базе кроз графички кориснички интерфејс. Креирање упита нуди извршавање истог, уз лимит до 1000 редова, као и генерисање чистог SQL упита, специфичног за дијалект базе података на којој се упит извршава. Овим приступом, апликација омогућава независност од платформе релационе базе, тј. произвођача, а додатно томе, омогућава и корисницима који нису програмери, или не познају SQL, да на једноставан и интуитиван начин прегледају податке уз опционо филтрирање истих.“ – закључио је Јован.

 Фотографије са одбране налазе се у галерији.

5946-student-stefan-antic-odbranio-je-svoj-diplomski-rad-na-temu-generisanje-xa-sql-xa-upita-upotrebom-grafickog-interfejsa