Студент Вукашин Петровић одбранио је свој дипломски рад на тему „Системски конволуциони кодови“

Студент Рачунарског факултета Вукашин Петровић је 9. октобра 2020. године одбранио дипломски рад на тему Систематски конволуциони кодови пред комисијом коју су чинили: ментор Проф. др Десимир Вучић и члан др Селена Вукотић.
“ Систематски конволуциони кодови су у општем случају једноставнији за имплементацију од не систематских конволуционих кодова. Ако се користе рационалне генеришуће матрице добијају се рекурзивни систематски конвулуциони (RCS- Recursive Systematic Convolutional) кодови који задржавају добре особине и при maximum-likelihoodдекодовању.

У дипломском раду ће се у уводном делу описати различити начини описивања конволуционих кодова са посебним нагласком на полиномијалном представљању кодоване секвенце. Затим ће се анализирати генешишућа матрица у полиномијалном облику која одговара систематском конволуционом кодеру. Посебно ће се анализирати RCS кодери код којих су рационалне функције елементи генеришуће матрице. Кроз примере ће се описати и показати и одговарајућа имплементација RSC кодера у опсервабилној каноничној форми и контолабилној каноничној форми.“ – навео је Вукашин у апстракту.
DSCF1632.JPG

5967-student-dragan-mandic-odbranio-je-svoj-diplomski-rad-na-temu-infrastruktura-kao-kod