Александар Гаврић одбранио је мастер рад на тему „Стратегија димензионог моделовања података из бежичних сензорских мрежа”

Александар Гаврић одбранио је 30. јуна 2021. године на Рачунарском факултету мастер рад на тему „Стратегија димензионог моделовања података из бежичних сензорских мрежа”. Комисију пред којом је Александар Гаврић бранио мастер рад чинили су ментор проф. др Душан Вујошевић, проф. др Бојана Димић Сурла и проф. др Ђорђе Бабић.
„Уз масовне податке потребно је време за свеобухватну анализу података да би се донели закључци од интереса. У пракси са бежичним сензорским мрежама често наилазимо на апликације где је неопходно донети закључке у кратком времену, док подаци са сензора непрекидно долазе и акумулирају се.
Два су различита аспеката димензионалности података из бежичних сензорских мрежа. Један аспект је редукција кардиналности података по темпоралној димензији, односно по просторној димензији података. Други, терминолошки сличан, а концептуално различит аспект, јесте аспект димензионог моделовања података. У литератури није могуће наћи примене димензионог моделовања података из бежичних сензорских мрежа.
У централном делу рада представљају се технике димензионог моделовања, те концепти дејта марта и складишта података. Димензионе структуре података намењене су успостављању ефикасног система за подршку одлучивању и анализу  података. Димензиони модели се формирају из угла сензора и из угла мисије. Затим се описују кораци трансформације података на путу од операционе базе до дејта март шеме. Приказује се имплементација дистрибуираног система за претраживање, рангирање и груписање података који стижу у реалном времену. Имплементација тежи отпорности системских делова на отказ, интегритету и постојаности ускладиштених података, лакој скалабилности система и великом обиму долазног промета који се може адекватно обрадити у реалном времену”.
Након претстављања рада, комисија је честитала кандидату успешну одбрану и ново мастер звање.
Фотографије са одбране налазе се у галерији.

6415-odbrana-master-rada-aleksandar-gavric