Aleksandar Gavrić odbranio je master rad na temu „Strategija dimenzionog modelovanja podataka iz bežičnih senzorskih mreža”

Aleksandar Gavrić odbranio je 30. juna 2021. godine na Računarskom fakultetu master rad na temu „Strategija dimenzionog modelovanja podataka iz bežičnih senzorskih mreža”. Komisiju pred kojom je Aleksandar Gavrić branio master rad činili su mentor prof. dr Dušan Vujošević, prof. dr Bojana Dimić Surla i prof. dr Đorđe Babić.
„Uz masovne podatke potrebno je vreme za sveobuhvatnu analizu podataka da bi se doneli zaključci od interesa. U praksi sa bežičnim senzorskim mrežama često nailazimo na aplikacije gde je neophodno doneti zaključke u kratkom vremenu, dok podaci sa senzora neprekidno dolaze i akumuliraju se.
Dva su različita aspekata dimenzionalnosti podataka iz bežičnih senzorskih mreža. Jedan aspekt je redukcija kardinalnosti podataka po temporalnoj dimenziji, odnosno po prostornoj dimenziji podataka. Drugi, terminološki sličan, a konceptualno različit aspekt, jeste aspekt dimenzionog modelovanja podataka. U literaturi nije moguće naći primene dimenzionog modelovanja podataka iz bežičnih senzorskih mreža.
U centralnom delu rada predstavljaju se tehnike dimenzionog modelovanja, te koncepti dejta marta i skladišta podataka. Dimenzione strukture podataka namenjene su uspostavljanju efikasnog sistema za podršku odlučivanju i analizu  podataka. Dimenzioni modeli se formiraju iz ugla senzora i iz ugla misije. Zatim se opisuju koraci transformacije podataka na putu od operacione baze do dejta mart šeme. Prikazuje se implementacija distribuiranog sistema za pretraživanje, rangiranje i grupisanje podataka koji stižu u realnom vremenu. Implementacija teži otpornosti sistemskih delova na otkaz, integritetu i postojanosti uskladištenih podataka, lakoj skalabilnosti sistema i velikom obimu dolaznog prometa koji se može adekvatno obraditi u realnom vremenu”.
Nakon pretstavljanja rada, komisija je čestitala kandidatu uspešnu odbranu i novo master zvanje.
Fotografije sa odbrane nalaze se u galeriji.

6415-odbrana-master-rada-aleksandar-gavric