Студент Лазар Јелић одбранио је свој дипломски рад на тему „Оптимизација неуралне мреже за векторско представљање речи“

Студент Рачунарског факултета Лазар Јелић је 1. јула 2021. године одбранио дипломски рад на тему „Оптимизација неуралне мреже за векторско представљање речи“ пред комисијом коју су чинили ментор, др Немања Илић и члан, др Стеван Милинковић.
„У овом раду је показана аутоенкодер архитектура и имплементација skip-gram неуралне мреже за векторско представљање речи у оквиру Q&A система, који се у тренутку писања овог рада развија од стране истраживачке групе на Рачунарском факултету у Београду. Такође, показане су и технике за временску и меморијску оптимизацију процеса формирања вокабулара и алгоритама обучавања мреже. Различите варијанте ове мреже су тестиране, а резултати су наведени и образложени.“ – наведено је у уводу.

„Не постоји стандардизовани начин за евалуацију данашњих система за векторско представљање речи, већ људски фактор игра битну улогу у задацима ове природе. Уместо једне апсолутне и објективне методе за тестирање генерисаних embedding вектора креирају се ad-hoc задаци посебне намене који су на неки начин добро корелисани са ултимативним задатком представљања речи у векторском простору. Методе ове природе, као што су тестирање аналогије и семантичке сличности, ослањају се на евалуацију перформанси модела од стране човека.“ – закључио је Лазар.

6416-student-lazar-jelic-odbranio-je-svoj-diplomski-rad-na-temu-optimizacija-neuralne-mreze-za-vektorsko-predstavljanje-reci