Студенткиња Валентина Марјановић одбранила је дипломски рад на тему „Стартап „Истражимо Црну Гору“ пројектован техником лин канваса“

Студенткиња Рачунарског факултета Валентина Марјановић је 7. октобра 2021. године одбранила дипломски рад на тему Стартап „Истражимо Црну Гору“ пројектован техником лин канваса пред комисијом коју су чинили ментор, др Душан Вујошевић и члан, др Немања Радосављевић.

У уводу свог рада Валентина је истакла следеће:

Према Дејв Меклуру (Dave McClure) стартап је компанија која тражи одговоре на питања: који је мој производ, ко су купци мог производа, како ће мој бизнис да зарађује новац. Стартап подразумева иновативно технолошко предузетништво.
Друга нужна особина startapа је да је „скалабилан“, у преводу: да има потенцијал да за кратко време много порасте.
Ове две особине су тесно повезане: само иновативан технолошки бизнис и може да буде скалабилан – јер му је тржиште цео свет, производ му се лако „умножава“ у безброј примерака, које опет можете лако продати милионима (софтвер, на пример, не захтева погоне у којима запослени у сменама праве копије, као ни бескрајне магацине, шлепере…).

Валентина је свој рад резимирала у закључку:

У поглављу 1. бавили смо се самим концептом стартапа и техником лин канваса. Прво смо се бавили концептом Стартапа, представили смо Стартапе у Црној Гори и укратно објаснили чиме се они баве. Објаснили смо и на који начин се попуњавају поља бизнис модела техником Лин канваса. Навели смо и предности саме технике попут замене дугачких и досадних пословних модела једноставним моделом за који је потребно знатно мање времена да се напише и анализира и илустацијом бр представили смо примере мулти-билионских лин канвас стартапа.
У поглављу 2. представили смо нашу платформу и сликовито приказали попуњен лин канвас модел нашим бизнис моделом. Након тога смо детаљно анализирали и разрадили свако поље модела. Прво смо представили проблем са којим се данашњица сусреће и сликовито приказали постојеће алтернативе које нису задовољавајуће, позабавили смо се циљном групом корисника као и раним усвајачима наше платформе, затим предлогом јединствене вредности тј. слоганима које ћемо користити у маркетнгшке сврхе. Детаљно смо анализирали решење које нудимо као и технологије помоћу којих ће се реализовати, затим и помоћу којих канала ћемо привући клијенте. Сагледали смо изворе прихода као и структуре трошкова.
Разрадили смо и на који ћемо начин статистички анализирати рад платформе помоћу кључних метрика и дотакли се нефер предности које ћемо накandно анализирати након пуштања платформе у рад.

6458-studentkinja-valentina-marjanovic-odbranila-je-diplomski-rad-na-temu-startap-istrazimo-crnu-goru-projektovan-tehnikom-lin-kanvasa