Studentkinja Valentina Marjanović odbranila je diplomski rad na temu „Startap „Istražimo Crnu Goru“ projektovan tehnikom lin kanvasa“

Studentkinja Računarskog fakulteta Valentina Marjanović je 7. oktobra 2021. godine odbranila diplomski rad na temu Startap „Istražimo Crnu Goru“ projektovan tehnikom lin kanvasapred komisijom koju su činili mentor, dr Dušan Vujošević i član, dr Nemanja Radosavljević.

U uvodu svog rada Valentina je istakla sledeće:

Prema Dejv Mekluru (Dave McClure) startap je kompanija koja traži odgovore na pitanja: koji je moj proizvod, ko su kupci mog proizvoda, kako će moj biznis da zarađuje novac. Startap podrazumeva inovativno tehnološko preduzetništvo.
Druga nužna osobina startapa je da je „skalabilan“, u prevodu: da ima potencijal da za kratko vreme mnogo poraste.
Ove dve osobine su tesno povezane: samo inovativan tehnološki biznis i može da bude skalabilan – jer mu je tržište ceo svet, proizvod mu se lako „umnožava“ u bezbroj primeraka, koje opet možete lako prodati milionima (softver, na primer, ne zahteva pogone u kojima zaposleni u smenama prave kopije, kao ni beskrajne magacine, šlepere…).

Valentina je svoj rad rezimirala u zaključku:

U poglavlju 1. bavili smo se samim konceptom startapa i tehnikom lin kanvasa. Prvo smo se bavili konceptom Startapa, predstavili smo Startape u Crnoj Gori i ukratno objasnili čime se oni bave. Objasnili smo i na koji način se popunjavaju polja biznis modela tehnikom Lin kanvasa. Naveli smo i prednosti same tehnike poput zamene dugačkih i dosadnih poslovnih modela jednostavnim modelom za koji je potrebno znatno manje vremena da se napiše i analizira i ilustacijom br predstavili smo primere multi-bilionskih lin kanvas startapa.
U poglavlju 2. predstavili smo našu platformu i slikovito prikazali popunjen lin kanvas model našim biznis modelom. Nakon toga smo detaljno analizirali i razradili svako polje modela. Prvo smo predstavili problem sa kojim se današnjica susreće i slikovito prikazali postojeće alternative koje nisu zadovoljavajuće, pozabavili smo se ciljnom grupom korisnika kao i ranim usvajačima naše platforme, zatim predlogom jedinstvene vrednosti tj. sloganima koje ćemo koristiti u marketngške svrhe. Detaljno smo analizirali rešenje koje nudimo kao i tehnologije pomoću kojih će se realizovati, zatim i pomoću kojih kanala ćemo privući klijente. Sagledali smo izvore prihoda kao i strukture troškova.
Razradili smo i na koji ćemo način statistički analizirati rad platforme pomoću ključnih metrika i dotakli se nefer prednosti koje ćemo nakandno analizirati nakon puštanja platforme u rad.

6458-studentkinja-valentina-marjanovic-odbranila-je-diplomski-rad-na-temu-startap-istrazimo-crnu-goru-projektovan-tehnikom-lin-kanvasa