Студенткиња Николина Вранеш одбранила је дипломски рад на тему „Алгоритми интелигенције роја“

Студенткиња Рачунарског факултета Николина Вранеш је у среду, 19. октобра 2022. године одбранила дипломски рад на тему Алгоритми интелигенције роја пред комисијом коју су чинили ментор др Јелена Васиљевић и члан др Милош Јовановић.

У уводу свог рада Николина је истакала следеће:

Интелигенција роја (swarm intelligence, у даљем тексту скраћено SI) је колективно понашање децентрализованих, самоорганизованих система – било природних или вештачких. Концепт је заступљен у вештачкој интелигенцији и генетском рачунарству, а термин су први пут употребили Gerardo Beni и Jing Wang 1989, у контексту целуларних роботских система.

Интелигенција роја, звана још и интелигенција стада, групна или колективна интелигенција, уопштено се може дефинисати као способност групе за проналажењем бољих решења за решавање проблема него њени поједини чланови.

Инспирација за ову област долази најчешће из природе односно из биолошких система. Неки од примера су колоније мрава, пчела, јата птица, крда животиња, јата риба, размножавање бактерија и интелигенција микроба.


Интелигенција роја представља интелигентно групно понашање децентрализованих система који се састоје од великог броја индивидуалних актера. Инспирацију за ову област дугујемо биолошким системима, попут колонија мрава, ројева пчела, јата птица и риба.

Вековима је старо уверење да заједницама инсеката управља централна јединица – матица. Међутим, скоро је откривено да је рој инсеката заправо потпуно децентрализован систем чија организованост почива искључиво на једноставним интеракцијама његових јединки. Прво објашњење ове појаве је пружио француски биолог грасе, који је увео термин стигмергија за процес изградње комплексних гнезда термита. – закључила је Николина.

Фотографије са одбране доступне су у галерији.