RAF Challenge 2024 – poziv

Ako znate da napravite igricu, program, prezentaciju ili video, želite da proverite svoja IT znanja iveštine, volite da se takmičite i vidite sebe u ovoj oblasti, prihvatite izazov i prijavite se na takmičenje RAF Challenge 2024!

Takmičenje organizuju Računarski fakultet u Beogradu i Društvo matematičara Srbije, već četrnaestu godinu, a namenjeno je učenicima srednjih škola i gimnazija u Srbiji. Takmičenje je individualnog tipa, a prijavljivanje takmičara i slanje radova je do 25. februara 2024. godine.

Finale takmičenja (odbrana i prezentovanje radova) održaće se u subotu, 16. marta 2024. godine na Računarskom fakultetu.

Nagrade: Laptop, mobilni telefon, tablet, pametni sat, programerski kurs, grafička tabla, eksterni hard disk, antivirus programi, pretplata na IT časopise, i dr. 

Takmičenje je podeljeno u tri kategorije:

I kategorija

Tema: “Računarska vizija: Neka transformer ponovo postane auto”

Zadatak: Napraviti prezentaciju 

Opis: U vašem predstavljanju ćete dublje istražiti fascinantni svet autonomnih vozila i način na koji ona „posmatraju“ okruženje koristeći računarsku viziju. Zamislite automobile opremljene „digitalnim očima“ koje u realnom vremenu analiziraju okolinu, prepoznaju pešake, druga vozila, saobraćajne znakove, kao i to šta se događa unutar samog vozila. Računarska vizija je ključna tehnologija koja stoji iza ove digitalne percepcije, omogućavajući vozilima da donose pametne odluke i sigurno se kreću. Pridružite nam se u otkrivanju fascinantnih algoritama računarske vizije u autonomnim vozilima, dok se vraćamo nazad u budućnost.

Ključni faktori za procenu su:

       – Kvalitet sadržaja – potrebno je da sadržaj bude relevantan za temu, dobro obrađen, informativan, originalan i ne previše opširan. Ciljevi postizanja dobrog kvaliteta sadržaja su da se kroz pravljenje prezentacije učenici upoznaju sa načinima pronalaženja i obrade informacija iz više izvora (što je srž svakog istraživanja) i istovremeno saznaju što više o oblasti o kojoj prave prezentaciju.

        – Kvalitet izrade – podrazumeva da je sadržaj upakovan u formu koja je publici pitka. To znači da efekti (animacije, zvukovi i sl.) mogu da se koriste u meri koja ne ometa publiku u usvajanju sadržaja, već su tu da podrže i animiraju publiku, da je teraju da pročita nešto novo i zanimljivo. Sadržaj treba da bude otkucan pismeno, bez grešaka u kucanju i raspoređivanju elemenata, sa što manje gramatičkih i pravopisnih grešaka. Na naslovnoj strani stoji naziv teme, ime i prezime učenika, naziv škole i mesto. Na uvodnom slajdu (posle naslovnog) stoji kratak sadržaj prezentacije. Ako je prezentacija interaktivna, navigacija kroz prezentaciju bi trebalo da bude jasna od samog početka i da se odabrani način navigacije ne menja do samog kraja prezentacije. Tekst na pojedinačnom slajdu ne treba da bude preopširan. Poželjno je da tekstualni sadržaj bude podržan slikama ili animacijama koji prikazuju ono o čemu je pisano.

      – Kvalitet prezentovanja – element koji se dodatno ocenjuje u finalu. Na njima je da pokažu da su sadržaj svoje prezentacije zaista usvojili tako što će ga ukratko usmeno saopštiti, prolazeći kroz prezentaciju onako kako je ona inače zamišljena, i potom odgovoriti na pitanja komisije. Očekuje se da su upoznati sa detaljima izrade prezentacije, da znaju koji su izvori informacija korišćeni i da su sposobni da iznesu neko svoje mišljenje o temi koju su obradili. Sadržaj slajdova ne mora da bude izložen od reči do reči kako je napisano, ali se takođe ne očekuje da učenici sve informacije čitaju sa slajdova, već da im slajdovi služe samo kao podsetnik. Važnije je razumevanje izloženih informacija nego poznavanje konkretnih činjenica.

Dodatne informacije i pitanja: komisija01@raf.rs

II kategorija

Tema: „Izražavanje kreativnosti u digitalnom svetu“

Zadatak: Napraviti aplikaciju koja oslikava potencijal tehnologije u izražavanju kreativnosti kod ljudi, pružajući platformu za samoizražavanje, kao i za podsticaj i podršku u realizaciji njihovih ideja.

Opis: Vaš izazov je dizajnirati softver koji osnažuje ljude da izraze svoju kreativnost putem digitalnih sredstava. To može biti aplikacija koja omogućava umetnički izraz, podstiče rešavanje problema ili pruža prostor ljudima da dele ideje i sarađuju na kreativnim projektima.

Urađena aplikacija može da bude igra, alat, web portal, mobilna aplikacija, ili bilo koja druga vrsta interaktivnog softvera.

Komisija će uzimati sledeće osobine softvera u razmatranje pri ocenjivanju rada:

 • Inovativnost 
 • Tehnička složenost 
 • Lakoća korišćenja

Dodatne informacije i pitanja: komisija02@raf.rs

III kategorija

Tema: „San o budućnosti“

Zadatak: Režirati, snimiti i izmontirati video i audio materijal na zadatu temu.

Opis:  O budućnosti koja je neizvesna svako sanja svoj san. S jedne strane tehnologija nam pomaže čak i u kreativnom procesu, međutim, onda se postavlja logično pitanje originalnosti i autentičnosti. Ova tema najpre treba da ponudi aspekte ljudske kreativnosti. Drugim rečima kroz temu bi trebalo pružiti odgovor(e) kakav to kreativni san o budućnosti možemo da dočaramo vizuelno i zvučno.

Kod interpretacije teme uzeti u obzir kadrove koji se mogu označiti kao kreativni, autentični, opisni, asocijativni, futuristički. Komisija će vrednovati tehničke i estetske kvalitete ponuđenih filmova prema akademskim standardima Računarskog fakulteta.

Dodatne informacije i pitanja: komisija03@raf.rs

Tehničke napomene:

 • Takmičari se prijavljuju u jednom koraku: registracija i slanje rada idu odjednom. Ne možete se registrovati ako ne upload-ujete svoj rad.
 • Ograničenje veličine rada/ukupnog fajla za upload:
  • I kategorija (prezentacija): 50MB/100MB
  • II kategorija (aplikacija): 500MB/1GB
  • III kategorija (video): 100MB/1GB
 • Rad treba slati kao zip arhivu koja sadrži dva direktorijuma:
  • rad – izvršna verzija, dostupna javnosti za glasanje,
  • projekat – sav relevantan izvorni kod i projektni fajlovi.
 • Poželjno je da prezentacije budu samostalne (ne zahtevaju instaliran dodatni softver).
  • I kategorija: Power Point (može se koristiti i ekvivalentni softver otvorenog koda kao što je LibreOffice Impress, ali da krajnji proizvod budu fajlovi .pptx, .pptm, .ppsx, .ppsm )
  • II kategorija: Aplikacije mogu biti napisane u bilo kom programskom jeziku, ali moraju biti kompajlirane i izvršene na Windows platformi.
  • III kategorija: koristiti sledeće softvere za izradu video fajla ili animacije: Movie maker, Adobe Premier, DaVinci Resolve, Adobe Animate, After Effects ili Blender.
 • Obratiti pažnju na fontove i sve ostalo što ne spada u standardnu instalaciju Windows (dll,…)– staviti ih uz aplikaciju ili integrisati u prezentaciju, da bi se izbegli problemi u prikazu.
 • Uz rad obavezno poslati izvorni kôd, odvojeno od izvršnog ili instalacionog fajla.
 • Radovi se testiraju na čistoj Windows 10 instalaciji
  • Trajanje: od jednog do tri minuta
  • Video mora da se pokreće na Windows platformi u Windows Media ili VLC player-u
  • Dozvoljeni su svi vidovi montaže kao i video iz jednog kadra 
  • Proporcija: 4:3 ili 16:9
  • Format: mp4, avi, wmv ili mov
  • Rezolucija: minimalna 1280×720, maksimalna 1920×1080 piksela
  • Frame rate: 24 ili 30 fps

PRIJAVITE SE!