Kako je počelo – prvi kućni računar

Drago nam je da će na našem seminaru predavanje o istoriji mikroračunarstva u Jugoslaviji održati gospodin Voja Antonić, tvorac prvog kućnog računara kod nas. Legenda računarstva će učesnike seminara bolje upoznati sa najpoznatijim računarom u SFRJ – Galaksijom.

Kućni računar Galaksija je razvijen 1983. godine. Kao mikroprocesor je koristio Z80, a imao je RAM od 6 KB. Spoljna memorijska jedinica je bila kasetofon, a kao monitor se koristio običan televizor, po mogućnosti sa video ulazom. Voja Antonić je napisao prvih nekoliko programa (igrica) za Galaksiju (Zamak, Jumping Jack), a programe su pisali i drugi.

2477-kako-je-poelo-prvi-kuni-raunar