NetCast se pridružio kompanijama učesnicima IT seminara

Kompanija NetCast se pridružila organizatorima seminara. Radujemo se ovoj podršci i ne sumnjamo u kvalitet predavanja koje ćemo uskoro objaviti u odeljku Teme seminara. 

Kompanija se bavi održavanjem računarskih mreža, iznajmljivanjem IT opreme, čuvanjem podataka, kao i Cloud Computing-om.

4783-xa-netcast-xa-se-pridruzio-kompanijama-ucesnicima-it-seminara