Почело објављивање материјала са семинара

Почели смо да објављујемо видео материјале и галерије фотографија са семинара који је у току. Објављени ће бити само видео материјали за које имамо дозволу за објављивање од стране компанија. На овај начин смо омогућили свима који не присуствују семинару да се накнадно информишу о свим темама за које постоји одређени интерес.

2504-poelo-objavljivanje-materijala-sa-seminara